Hillsborough: Dyddiad i drafod cwest

  • Cyhoeddwyd
The 96 victims of the Hillsborough disaster
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw 96 o gefnogwyr Lerpwl yn nhrychineb Hillsborough yn 1989

Bydd gwrandawiad arbennig i drafod cwest i farwolaeth 96 o gefnogwyr pêl-droed Lerpwl yn stadiwm Hillsborough yn 1989 yn dechrau ar Ebrill 25.

Gwrandawiad cychwynnol fydd hwn, ac fe fydd yn delio gyda nifer o faterion, gan gynnwys dyddiad a lleoliad y cwest ei hun.

Cafodd y cwest gwreiddiol ei gynnal yn Sheffield - mae teuluoedd y rhai fu farw yno am weld y cwest newydd yn cael ei gynnal yn rhywle arall.

Gorchmynnwyd y dylid cynnal cwest newydd ym mis Rhagfyr y llynedd, pan gafodd y rheithfarnau o farwolaeth trwy ddamwain ar y 96 eu diddymu yn yr Uchel Lys.

Penodwyd yr Arglwydd Ustus Goldring fel crwner ar gyfer y cwest newydd.

'Tanseilio crynodeb'

Tystiolaeth feddygol newydd oedd sail y cais am gwest arall ddaeth gerbron yr Uchel Lys.

Dywedodd y twrnai cyffredinol Dominic Grieve bod adroddiad panel Hillsborough, a gyhoeddwyd ar Fedi 12 y llynedd, wedi cadarnhau y gellid fod wedi achub o leiaf 41 o'r rhai fu farw.

Dywedodd Mr Grieve bod y dystiolaeth newydd yn "tanseilio crynodeb y crwner yn y cwest gwreiddiol".

Ychwanegodd yr Arglwydd Brif Ustus Yr Arglwydd Judge yn y gwrandawiad bod "camwybodaeth bwriadol wedi bod ynglŷn â'r trychineb".

"Mae yna gred nad oes cyfiawnder wedi bod, ac mae'n glir bod seiliau cadarn i'r cais yma," meddai.

Cafodd ei feirniadaeth ei gymeradwyo gan deuluoedd rhai o'r dioddefwyr yn y llys.