Polisi lletya: Tro pedol yng Ngheredigion?

  • Cyhoeddwyd

Mae pwyllgor craffu wedi galw i mewn penderfyniad o blaid polisi sy'n rhwystro disgyblion rhag lletya dros nos â theuluoedd yn ystod teithiau tramor.

Gallai'r pwyllgor gefnogi'r polisi neu gyfeirio'r penderfyniad i sesiwn lawn y cyngor.

Yr wythnos hon roedd cabinet Cyngor Ceredigion wedi cymeradwyo'r polisi.

Golyga'r polisi, sydd wedi bodoli ers dros flwyddyn, nad yw myfyrwyr o dramor yn gallu aros gyda theuluoedd pan maen nhw'n dod i Geredigion.

Tri chyngor

Deellir fod o leiaf dri chyngor sir arall yng Nghymru, Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent a Chastell-nedd Port Talbot, yn gweithredu polisïau tebyg.

Dywedodd y cyngor fod Llywodraeth Cymru wedi llunio fframwaith cyffredin ar gyfer rheoli ymweliadau addysgol.

Gallai awdurdodau lleol fabwysiadu'r cyfarwyddyd yn ei gyfanrwydd neu lunio gweithdrefnau lleol sy'n adlewyrchu'r canllawiau cenedlaethol.

Mae'r fframwaith cenedlaethol yn argymell un dull penodol, ac ni ddylid cymryd ei fod yn ddehongliad awdurdodol o'r gyfraith.