BBC: Undebau yn galw streic

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, BBC: "Rydym yn gweithio'n hynod galed i adleoli staff"

Mae undebau sy'n cynrychioli newyddiadurwyr a staff technegol yn y BBC wedi galw streic 12 awr.

Dywedodd undebau Bectu a'r NUJ eu bod yn mynd ar streic ledled y DU am ganol ddydd ar ddydd Iau Fawrth 28.

Mae'r gorfforaeth yn cau tua dwy fil o swyddi dros gyfnod o bum mlynedd fel rhan o'r cynllun Delivering Quality First.

Ym mhleidlais yr NUJ roedd 61% o blaid streic, tra bod y gefnogaeth ymhlith aelodau Bectu yn 56%.

'Effeithiau'r toriadau'

Dywedodd Michelle Stanistreet, ysgrifennydd cyffredinol Undeb y Newyddiadurwyr (yr NUJ) eu bod yn gweithredu i ddiogelu swyddi a newyddiaduraeth safonol yn y gorfforaeth.

"Mae'n destun siom unwaith eto bod y BBC wedi gwrthod ein galwad am foratoriwm er mwyn cynnal trafodaethau ystyrlon ar effeithiau'r toriadau".

Dywedodd llefarydd ar ran y Gorfforaeth: "Mae'n rhaid i ni wneud arbedion sylweddol ac ni fydd y streic yn newid hyn.

"Rydym yn gweithio'n hynod galed i adleoli staff ac rydym eisoes wedi llwyddo i adleoli bron dwbl y nifer o bobl sydd wedi cael eu diswyddo".

Fis diwethaf fe wnaeth newyddiadurwyr y BBC sy'n aelodau o Undeb y Newyddiadurwyr gynnal streic undydd.

Straeon perthnasol