Llofruddiaeth: Dyn yn y ddalfa

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunHeddlu: 'Mae ein hymchwiliadau'n parhau'

Mae tad 54 oed wedi bod yn Llys y Goron Caerdydd ar gyhuddiad o lofruddio ei fab 24 oed yn Llanrhymni, Caerdydd.

Cafodd Neil Davies ei arestio gartre' wedi i'w fab, Joshua Reece Davies, gael ei drywanu yn ei wddf, ei frest a'i stumog.

Daethpwyd o hyd iddo yn ei fflat fore Sul.

Cadarnhaodd y tad pwy oedd ac roedd yn ei ddagrau wrth gael ei hebrwng i'r doc.

Bydd yn y ddalfa tan Fehefin 4.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn Llanrhymni am 1am ddydd Sul.

Aed â Joshua Reece Davies, 24 oed, i'r Ysbyty Athrofaol lle bu farw.

Dylai unrhywun â gwybodaeth neu a oedd yng nghyffiniau Cranleigh Rise yn oriau mân dydd Sul ffonio 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.