Pryder wrth i achosion o'r frech goch godi i 316

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun, Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael y brechlyn MMR

Cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod nifer yr achosion o'r frech goch yn ardal Abertawe a Phort Talbot wedi codi i 316.

Cofnodwyd 64 achos newydd dros yr wythnos ddiwethaf.

Mae 42 o bobl eisoes wedi cael triniaeth yn yr ysbyty ac mae 'na rybudd y gallai rhai cleifion gael cymhlethdodau difrifol gyda'u golwg a'u clyw, neu hyd yn oed gael niwed i'r ymennydd neu farw, maes o law.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi galw eto ar rieni i sicrhau bod eu plant yn derbyn y brechlyn MMR, sy'n eu diogelu rhag yr haint, cyn gynted â phosib.

Bellach mae'r frech goch wedi taro 111 o ysgolion uwchradd a chynradd, meithrinfeydd a grwpiau chwarae.

Mae'r rhan fwyaf o'r achosion diweddar wedi'u cofnodi yn ardal Abertawe ond mae 'na rhai achosion eraill ar draws Cymru, yn enwedig yn y canolbarth a'r gorllewin.

'Gallu lladd'

Dywedodd Dr Marion Lyons, cyfarwyddwr gwarchod iechyd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru:

"Mae'r frech goch yn glefyd heintus iawn ac fe fydd 90% o bobl sydd heb eu brechu yn ei ddal.

"Allwn ni ddim pwysleisio digon fod y frech goch yn salwch sy'n gallu lladd, neu adael pobl gyda chymhlethdodau parhaol gan gynnwys niwed difrifol i'r ymennydd. Yr unig ffordd o amddiffyn yw'r brechlyn MMR, sy'n ddiogel ac yn hynod effeithiol.

"Mae'r mwyafrif yn gwella ond mae posibilrwydd prin o gymhlethdodau, gan gynnwys afiechyd y llygaid, niwed i'r ymennydd a hyd yn oed farwolaeth."

Dylai rhieni plant rhwng un a 18 oed sydd heb gael eu brechu gysylltu'n syth gyda'u meddyg teulu am gyngor a threfnu i gael brechiad cyn gynted â phosib.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol