Streic: 'Ildiwch ddiwrnod o gyflog'

  • Cyhoeddwyd
Senedd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth yr aelodau weithio oriau hirach ddydd Mawrth

Dylai aelodau cynulliad ildio cyflog diwrnod os nad ydynt yn y Senedd ddydd Mercher oherwydd streic gan weithwyr y sector cyhoeddus, yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae newid yn amserlen y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Mercher oherwydd bod aelodau Llafur a Phlaid Cymru yn gwrthod croesi llinell biced.

Mae aelodau o undeb y PCS yn gweithredu oherwydd anghydfod ynglŷn â thâl, pensiynau a diswyddiadau.

Mae'r streic yn cael ei chynnal ar y diwrnod y bydd George Osborne yn cyflwyno ei gyllideb yn San Steffan.

'Methiannau'

Yr unig fusnes sydd i'w drafod ddydd Mercher yn y Senedd yw cynigion gan y Ceidwadwyr yn beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru o "fethiannau cyson ym meysydd iechyd, addysg a'r economi".

Cafodd cwestiynau i aelodau'r cabinet, sydd fel arfer yn cael eu clywed ar bnawn Mercher, eu clywed ddydd Mawrth.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies, y dylai rhai ACau "dyfu i fyny", ond mae Llafur wedi dweud bod ei sylwadau yn "sarhad" ar weithwyr y sector cyhoeddus.

Dywedodd Mr Davies: "Gallaf gydymdeimlo â gweithredoedd Undeb y PCS, ond mae gwleidyddion yn cael eu hethol i gynrychioli eu cymunedau yn eu cyfanrwydd.

"Wedi'r cyfan, dyw'r lle hwn ond yn eistedd am ddau ddiwrnod yr wythnos ar gyfer cyfarfod llawn."

Elusen

Dywedodd y dylai aelodau cynulliad sydd ddim yn mynychu eu gwaith ildio cyflog neu gyfrannu'r arian i elusen.

Dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol y byddai eu haelodau yn gweithio yn ôl eu harfer.

Wrth ysgrifennu ar wefan Twitter, dywedodd AC Plaid Cymru, Simon Thomas, bod ei blaid wedi cefnogi'r undeb, ond y dylai'r undeb ystyried anghenion y cynulliad.

"Mae undod yn gweithio'r ddwy ffordd," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Bydd gweinidogion yn cynnal gwaith llywodraeth gan ddelio ag unrhyw faterion sy'n codi yn ystod y dydd ond ni fyddant yn croesi llinellau piced."

Fe wnaeth aelodau cynulliad weithio oriau hirach ddydd Mawrth er mwyn sicrhau fod gwaith yr wythnos yn cael ei gwblhau.

Deellir bod y penderfyniad i aildrefnu'r amserlen wedi ei wneud gan bwyllgor busnes amlbleidiol y cynulliad.

2010

Nid dyma'r tro cyntaf i streic gan aelodau'r PCS amharu ar waith y cynulliad.

Ym mis Mawrth 2010 fe wnaeth aelodau Llafur a Phlaid Cymru wrthod croesi llinell biced.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi beirniadu penderfyniad yr undeb gan ddweud na fydd unrhyw un yn elwa o weithredu diwydiannol.

Maen nhw hefyd yn dadlau fod rhewi cyflogau wedi diogelu swyddi.

Mae'r undeb am gael codiad cyflog o 5% ac yn mynnu bod y llywodraeth yn rhoi'r gorau i gynlluniau i newid taliadau pensiwn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol