Cig ceffyl: Ffatri'n cael ailagor

  • Cyhoeddwyd
Dafydd Raw-ReesFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae perchennog Farmbox, Dafydd Raw-Rees, yn mynnu na wnaeth dim o'i le

Mae ffatri gig yn y canolbarth a gafodd ei chau yn ystod y sgandal cig ceffyl wedi cael caniatâd amodol i ailagor.

Cafodd gwaith yn ffatri Farmbox Meats yn Llandre ger Aberystwyth ei atal ar Chwefror 12 gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fel rhan o ymchwiliad i gam-labelu cynnyrch cig honedig.

Dywedodd yr asiantaeth ddydd Llun eu bod am godi'r gwaharddiad gan ganiatáu i'r ffatri weithredu o dan ganiatâd amodol.

Dywedodd yr asiantaeth y bydd penderfyniad ar ganiatâd llawn yn cael ei wneud ar Ebrill 5.

Dyna'r diwrnod y bydd yr amodau ailagor i'r ffatri yn dod i ben.

Roedd yr ASB wedi gofyn i Farmbox roi sicrwydd ar rai materion cyn i'r ffatri gael yr hawl i ailagor.

Roedd hefyd wedi dweud wrth y busnes y gallai'r caniatâd gael ei dynnu nôl pe bai "digon o dystiolaeth o ddiffyg cydymffurfio gyda'r holl ofynion i weithredwyr busnesau bwyd".

Yn dilyn y gwaharddiad ar Chwefror 12, mynnodd perchennog Farmbox, Dafydd Raw-Rees, na fu unrhyw heintio o gig yn y ffatri a'i fod yn teimlo ei fod yn fwch dihangol.

Gwrthododd Mr Raw Rees wneud sylw yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf yr ASB.