Atomfa newydd i'r DU

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r llywodraeth yn awyddus i'r pwerdai niwclear fod yn barod erbyn 2025

Mae Ysgrifennydd Ynni Llywodraeth y DU Ed Davey wedi rhoi caniatâd cynllunio i gwmni EDF o Ffrainc godi atomfa niwclear yng Ngwlad yr Haf.

Hon fydd y gyntaf o gyfres o atomfeydd newydd fydd yn cael eu codi.

Brynhawn Mawrth yn Nhŷ'r Cyffredin fe gyhoeddodd Mr Davey y byddai atomfa Hinkley Point C yn cael ei chodi.

Bydd y safle sy'n costio £14bn yn gallu cynhyrchu 7% o anghenion trydan ar gyfer 5m o gartrefi.

Yr amcangyfri' yw y bydd hyd at 25,000 o swyddi adeiladu'n cael eu creu a 900 o swyddi parhaol.

Dywedodd Mr Davey fod y prosiect "yn hollbwysig".

"Bydd yr economi leol yn elwa oherwydd swyddi, y gadwyn gyflenwi a phobl yn defnyddio gwasanaethau lleol."

30,000 o dudalennau

Cafodd y cais, oedd yn cynnwys mwy na 30,000 o dudalennau ac 800 o gynlluniau a lluniau, ei gyflwyno ar Dachwedd 24, 2011.

Mynegodd mwy na 1,200 o bobl ddiddordeb yn y cais ac am chwe mis cafodd y cyhoedd, y rhai gafodd eu hymgynghori, a rhai eraill oedd â diddordeb, gyfle i roi tystiolaeth.

Cafodd argymhelliad ei wneud ar Ragfyr 19, 2012.

Dywedoodd Prif Weithredwr yr Arolygiaeth Gynllunio, Syr Michael Pitt: "Hwn oedd y cais mwyaf y mae'r arolygiaeth wedi delio ag e o dan Ddeddf Gynllunio 2008 ac roedd angen panel o bum arolygwr.

"Y brif flaenoriaeth oedd sicrhau y byddai cymunedau a allai gael eu heffeithio yn cael cyfle i fynegi barn."

Gwrthwynebu

Dywedodd Gary Smith, swyddog llawn amser Undeb y Gweithwyr Cyffredinol a Threfol: "Rydym yn croesawu'r cam angenrheidiol hwn.

"Ond mae'r oedi o ran pennu pris y trydan y bydd atomfeydd newydd yn ei gynhyrchu yn niweidiol i fuddsoddi, swyddi ac economi garbon isel."

Mae mudiadau amgylcheddol wedi dweud eu bod yn poeni am bris uchel y trydan y bydd yr atomfeydd yn ei gynhyrchu - a gwastraff niwclear.

Dywedodd Theo Simon o Ymgyrch Atal Hinkley: " ... y broblem yw dyw'r atomfeydd ddim yn mynd i fod yn barod mewn pryd nac o fewn cyllideb.

'Ateb call'

"Mae'n bryd claddu'r syniad a chwilio am ateb call i'n hanghenion ynni."

Ym mis Hydref rhybuddiodd CND Cymru y gallai unrhyw ddamwain effeithio ar dde Cymru am fod y safle 14 milltir o'r Barri a 19 milltir o Gaerdydd.

Ym Mehefin 2011 cadarnhawyd fod Wylfa ar Ynys Môn yn un o'r wyth safle oedd yn cael eu hystyried gan Lywodraeth y DU fel rhai addas ar gyfer adeiladu atomfeydd newydd.

Mae'r llywodraeth yn awyddus i'r pwerdai niwclear fod yn barod erbyn 2025.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol