Heddlu Gwent yn cyhoeddi enw'r dyn fu farw yn Nhwneli Brynglas

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Traffig Cymru
disgrifiad o’r llunTagfeydd ar yr M4 bore Gwener rhwng cyffordd 28 a 29

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw'r dyn a fu farw wedi damwain yn Nhwneli Brynglas ger Casnewydd ddydd Gwener.

Roedd David Archer yn 67 oed ac yn byw yng Nghaerdydd.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion i'r hyn a ddigwyddodd ym mynedfa'r twneli tua 3am bore Gwener Mawrth 15.

Un car oedd yn y digwyddiad, car Peugeot 308 llwyd tywyll.

Fe fu mewn gwrthdrawiad gyda wal y twnnel ac is-orsaf drydanol.

Yn ôl yr heddlu mae lluniau teledu cylch cyfyng yn dangos nifer o gerbydau yn aros wedi'r ddamwain.

Mae swyddogion yn awyddus i siarad gyda'r bobl yma.

Ymhlith y cerbydau yr oedd 'na lori ac fe wnaeth un person ddod allan o sedd y teithiwr mewn car arall a cherdded draw at y Peugeot.

Ar un cyfnod roedd 'na dagfeydd o hyd at bum milltir ar y draffordd.

Bu'r lôn ddwyreiniol ar gau am bron i chwe awr rhwng cyffordd 28 (Parc Tredegar) a Chyffordd 25A (Casnewydd) wrth i'r gwaith o symud y car ac archwilio strwythur y twnel gael ei wneud.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw ffonio Heddlu Gwent ar 01633 642404.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol