Ysgoloriaethau i awduron

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Rhys Iorwerth

Mae 27 o awduron wedi derbyn Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2013.

Mae'r Ysgoloriaethau, gwerth cyfanswm o £81,000, yn galluogi'r awduron i gymryd amser i ffwrdd o'u gwaith er mwyn canolbwyntio ar ysgrifennu creadigol.

Bydd 22 o'r awduron yn derbyn Ysgoloriaeth am y tro cyntaf.

Ymysg gwaith awduron 2013 bydd ffuglen, straeon byrion, barddoniaeth, a ffuglen i blant a phobl ifainc.

Bydd Ysgoloriaeth Awdur Newydd yn caniatáu i Rhys Iorwerth gymryd peth amser i ffwrdd o'i waith er mwyn canolbwyntio ar gwblhau ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, tra bydd Elidir Jones bwrw ati i gwblhau ei nofel gyntaf, ar gyfer pobl ifainc yn bennaf.

Dywedodd Elidir Jones "Yn ychwanegol at yr effaith gadarnhaol mae Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru eu cael ar ysgrifennu Cymraeg a Chymreig yn gyffredinol, mae derbyn un am y tro cyntaf hefyd yn hwb personol anferth.

"Fel rhywun sy'n ceisio ysgrifennu'n llawn-amser, mae'r Ysgoloriaeth wedi rhoi'r hunanhyder a'r ysfa i mi barhau â'r gwaith, ac yn gwneud i mi deimlo'n rhan o rwydwaith ehangach o awduron."

Bydd Delyth George yn canolbwyntio ar ddilyniant i'w nofel Gwe o Gelwyddau.

Mae'r cerfluniau ar Wal Anifeiliaid Castell Caerdydd wedi tanio dychymyg Siân Melangell Dafydd a bwriada ysgrifennu casgliad o straeon byrion ar gyfer plant.

Bydd Myrddin ap Dafydd yn casglu deunydd ynghyd ar y thema "Baledi ar straeon o hanes Cymru" er mwyn cyhoeddi cyfrol i blant a phobl ifainc.

O Gaerdydd i Galiffornia, bydd Ysgoloriaeth Y Gronfa Amryfal yn caniatáu i Lowri Haf Cooke deithio i'r Unol Daleithiau, i ymchwilio i fywyd a gwaith y Cymro Idwal Jones.

Ymhlith yr awduron sydd wedi derbyn Ysgoloriaethau ar gyfer eu gwaith Saesneg mae: Patrick Jones, Francesca Rhydderch, Angela Graham, Jeremy Hooker a Juliet Greenwood.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Ers 2004 rydym wedi dyfarnu dros £900,000 ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron, gan alluogi 224 o awduron i ddatblygu eu gwaith mewn ystod o genres.

"Dengys llwyddiannau nodedig megis Tair Rheol Anrhefn gan Daniel Davies ac Afallon gan Robat Gruffudd, ill dau yn enillwyr Gwobr Goffa Daniel Owen, bod y cynllun ysgoloriaethau yn dwyn ffrwyth."