Pryder am blant mewn gofal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science library

Mae rhai o aelodau'r cynulliad cenedlaethol yn poeni fod plant sydd mewn gofal yng Nghymru mewn perygl o gael eu cam-drin yn rhywiol a chorfforol, gan nad yw rhai cynghorau yn cofnodi pan fyddan nhw'n mynd ar goll.

Daw'r rhybudd oddi wrth Joyce Watson AC, Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol ar fasnachu mewn pobl.

Dywedodd wrth raglen 'Politics Show' BBC Cymru ei bod hi'n poeni am bobl ifanc mewn gofal.

Yn aml mae gangiau sy am ecsbloetio pobl yn rhywiol yn targedu plant mewn gofal.

Daw rhybudd Ms Watson wrth i Heddlu Gwent gynnal sesiwn ymarfer arbennig ddydd Llun.

Anghysondeb

Bydd y sesiwn ymarfer yn pwysleisio'r angen am gydweithio rhwng cynghorau a chyrff eraill pan fu plant yn mynd ar goll.

Dywedodd Ms Watson wrth raglen Sunday Politics fod plant mewn gofal yn aml iawn mewn sefyllfa fwy bregus na phlant eraill pe baent yn mynd ar goll.

"Maen nhw'n fwy bregus ac yn fwy tebygol o gael eu cam-drin neu fod yn agored i ecsbloetio yn rhywiol," meddai.

Dywed y rhaglen fod yna anghysondeb yn y modd mae 22 o gynghorau sir Cymru yn cadw cofnodion o blant sy'n mynd ar goll.

Dywedodd mwy na chwarter o'r cynghorau nad ydynt yn cadw cofnodion o'r fath mewn un man canolog.

Dywedodd pump o gynghorau eraill eu bod ond yn cadw cofnodion ar gyfer plant sy wedi bod ar goll am fwy na 24 awr.

Dywed canllawiau llywodraeth Cymru, gafodd eu cyhoeddi yn 2011, y dylid cadw cofnodion o'r fath pe bai plant ar goll am fwy na chwe awr, neu wedi hanner nos.

Dywed Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru eu bod yn cydweithio yn agos gyda Llywodraeth Cymru a'r gwasanaethau cymdeithasol.

Bydd rhaglen Sunday Politics Wales yn cael ei darlledu am 11am ddydd Sul ar BBC One Wales.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol