Streic yn arwain at newid trefniadau'r Cynulliad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd yr aelodau yn gweithio oriau hirach ar ddydd Mawrth

Bydd newid yn amserlen y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Mercher oherwydd bod aelodau Llafur a Phlaid Cymru yn gwrthod croesi llinell biced.

Mae aelodau o undeb PCS yn gweithredu oherwydd anghydfod ynglŷn â thâl, pensiynau a diswyddiadau.

Bydd aelodau'r Cynulliad yn gweithio oriau hirach ddydd Mawrth er mwyn sicrhau fod gwaith yr wythnos yn cael ei gwblhau.

Deellir bod y penderfyniad i ail-drefnu'r amserlen wedi ei wneud gan bwyllgor busnes amlbleidiol y Cynulliad.

Yr unig fusnes oedd i'w drafod ddydd Mercher yn y Senedd oedd cynigion gan y Ceidwadwyr yn beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru o "fethiannau cyson ym meysydd iechyd, addysg a'r economi".

Bydd cwestiynau i aelodau 'r cabinet, sydd fel arfer yn cael eu clywed ar bnawn Mercher, yn cael eu clywed ddydd Mawrth.

Mae'r streic yn cael ei chynnal ar y diwrnod y bydd George Osborne yn cyflwyno ei gyllideb yn San Steffan.

Nid dyma'r tro cyntaf i streic gan aelodau PCS amharu ar waith y Cynulliad.

Arian at elusen?

Ym mis Mawrth 2010 fe wnaeth aelodau Llafur a Phlaid Cymru wrthod croesi llinell biced.

Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Geidwadol y dylai Aelodau'r Cynulliad sydd ddim yn mynychu eu gwaith gyfrannu diwrnod o gyflog i elusen.

Dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol y byddai eu haelodau yn gweithio yn ôl eu harfer.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi beirniadu penderfyniad undeb PCS gan ddweud na fydd unrhyw un yn elwa o weithredu diwydiannol.

Maen nhw hefyd yn dadlau fod rhewi cyflogau wedi diogelu swyddi.

Mae'r undeb am gael codiad cyflog a 5% ac yn mynnu bod y llywodraeth yn rhoi'r gorau i gynlluniau i newid taliadau pensiwn.

Straeon perthnasol