Mesurau arbennig yn Ysgol Uwchradd Clywedog yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ysgol ei hagor wrth uno ysgolion yn y sir yn 2005

Mae mesurau arbennig wedi cael eu cyflwyno mewn ysgol uwchradd yn Wrecsam wedi beirniadaeth gan y corff arolygu, Estyn.

Bydd Estyn yn adolygu Ysgol Clywedog bob tymor i sicrhau fod safonau'n codi.

Mae pennaeth yr ysgol, Martin Hulland, wedi anfon llythyr at rieni yn datgan sefyllfa'r ysgol.

Cymrodd Mr Hulland yr awenau fel pennaeth yr ysgol 17 wythnos yn ôl.

Yn y llythyr mae'n dweud ei fod "yn siomedig ond heb ei synnu gan ganlyniad yr arolwg".

Ychwanegodd y byddai adroddiad yn datgan canfyddiadau'r arolwg yn cael ei gyhoeddi'r wythnos nesaf.

"Nid yw'r ysgol wedi gwella digon o ran mynd i'r afael ag argymhellion yr arolwg diwethaf yn 2008," meddai.

Mewn datganiad dywedodd y cynghorydd Michael Williams, sydd â chyfrifoldeb am addysg ar Gyngor Wrecsam, fod ganddyn nhw bryderon am berfformiad yr ysgol ers peth amser.

"Rydym wedi herio a chefnogi'r ysgol i wneud gwelliannau," meddai.

"Rydym yn rhannu pryderon Estyn cyn eu harolwg diweddar.

"Fe fyddwn ni'n parhau i weithio gyda'r ysgol yn y misoedd nesaf i sicrhau'r gwelliannau angenrheidiol.

"Rydym yn derbyn bod angen gweithredu er mwyn sicrhau bod disgyblion Wrecsam yn cael y lefel gorau posib o addysg."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol