12 awr o ganu'r organ yng Nghapel y Tabernacl, Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr arian yn talu gweddill bil £100,000

Bydd tri organydd yn canu'r organ am bron i ddeuddeg awr ddydd Sadwrn er mwyn codi'r £15,000 sydd ei angen i gwblhau'r broses o adnewyddu organ yng Nghapel y Tabernacl, Caerdydd.

Bydd y tri'n gwisgo crysau rygbi Cymru ar ddiwrnod y gêm fawr rhwng Cymru a Lloegr.

Mae tua 2,000 o droedfeddi o bibau (sef tua 4 milltir) yn yr organ, ac mae apêl i bobl noddi un droedfedd am £1.

Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at gronfa adnewyddu'r organ, sef £100,000.

1907

Adeiladwyd yr organ wreiddiol ym 1907 ac fe gyfrannodd Syr Alfred Thomas A.S. a oedd yn ddiacon ffyddlon yn y Tabernacl, swm sylweddol o arian ar gyfer yr organ.

Ym 1927, adnewyddwyd rhannau allweddol o'r organ, ond yn 2007, sef blwyddyn canmlwyddiant yr organ, fe ddaeth hi'n amlwg fod angen gwaith sylweddol ar yr offeryn.

Yn ôl Euros Rhys Evans, un o'r organyddion: "Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan annatod o fywyd a gwaith y Tabernacl, ac mae nifer o gewri cerddorol megis W.T. Samuel, Teddy Richards ac Arwel Hughes wedi bod y ffigurau allweddol."

Straeon perthnasol