M4: Heddlu Gwent yn apelio am dystion wedi damwain angheuol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Traffig Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Tagfeydd ar yr M4 bore Gwener rhwng cyffordd 28 a 29

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth a thystion i ddamwain angheuol ar yr M4.

Bu farw dyn 67 oed o ardal Caerdydd wedi'r ddamwain tua 3am bore Gwener.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger mynedfa twneli Brynglas ar y lon ddwyreiniol.

Fe wnaeth y car Peugeot 208 llwyd tywyll daro wal ac is-orsaf drydanol.

Bu farw'r dyn yn y fan a'r lle.

Yn ôl yr heddlu mae lluniau teledu cylch cyfyng yn dangos nifer o gerbydau yn aros wedi'r ddamwain.

Mae swyddogion yn awyddus i siarad gyda'r bobl yma.

Tagfeydd

Ymhlith y cerbydau yr oedd 'na lori ac fe wnaeth un person ddod allan o sedd y teithiwr mewn car arall a cherdded draw at y Peugeot.

Ar un cyfnod roedd 'na dagfeydd o hyd at bum milltir ar y draffordd.

Bu'r lôn ddwyreiniol ar gau am bron i chwe awr rhwng cyffordd 28 (Parc Tredegar) a Chyffordd 25A (Casnewydd) wrth i'r gwaith o symud y car ac archwilio strwythur y twnel gael ei wneud.

Cafodd y traffig ei ddargyfeirio ar hyd yr A48 o Gyffordd 28 dros y bont yng Nghasnewydd i ail ymuno â'r draffordd yng Nghyffordd 24.

Mae traffig yn brysurach na'r arfer ar yr A48 o ganlyniad i'r dargyfeiriad hefyd.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw ffonio Heddlu Gwent ar 01633 642404.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol