Leanne Wood i ddatgelu ym mha etholaeth y bydd yn sefyll yn 2016

  • Cyhoeddwyd
Leanne Wodd ym Miwmares yn ddiweddarFfynhonnell y llun, Plaid Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i Leanne Wood ddweud ym mha etholaeth y bydd yn sefyll yn 2016

Mae disgwyl i Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ddatgelu ym mha etholaeth y bydd hi'n bwriadu sefyll yn etholiad nesaf y cynulliad.

Fe fydd hi'n gwneud y cyhoeddiad mewn araith ym Mae Caerdydd ddydd Gwener.

Mae'r araith yn nodi blwyddyn ers iddi gael ei hethol yn arweinydd ei phlaid.

Canolbwyntio ar yr economi a datganoli'r system budd-daliadau y bydd hi ond fe fydd hefyd yn troi ei golygon tuag at yr etholiad yn 2016.

Mae hi eisoes wedi dweud ei bod yn bwriadu ymgeisio am sedd etholaeth.

Ar hyn o bryd mae Ms Wood yn AC dros ranbarth Canol De Cymru.

Cyn yr araith doedd Plaid Cymru ddim yn fodlon datgelu ym mha etholaeth y bydd Ms Wood yn ymgeisio.

Newid rheolau

Mae'n ansicr hefyd a fydd hi'n cadw'r opsiwn i ymgeisio ar restr ranbarthol yn ogystal.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi yn gynharach yn yr wythnos y gallai newidiadau i'r rheolau ganiatáu y gall sefyll mewn etholaeth ac ar restr ranbarthol.

Ar hyn o bryd mae hynny wedi ei atal.

Mae disgwyl iddi ddweud y bydd Plaid Cymru yn datblygu llwybr economaidd gwirioneddol wahanol i ganiatáu i Gymru fod yn "llwyddiannus" ac i "ffynnu."

Bydd yn dweud hefyd: "Pan gefais i f'ethol yn arweinydd fy mhlaid fe wnes hi'n glir fy mod eisiau fy marnu ar un pwnc ac un pwnc yn unig - yr economi.

"Yr economi a chreu swyddi fydd fy nghanolbwynt, ac felly y bydd hi.

"Creu swyddi fydd ein prif flaenoriaeth yn y rhaglen a rown ar waith yn dilyn etholiadau'r Cynulliad yn 2016.

"Mae pobl yma yn haeddu llywodraeth a wnaiff bopeth yn ei grym i alluogi'n cenedl i fod mor llwyddiannus ac mor ffyniannus ag y gwn y gall.

"All Cymru well ddim aros. Mae economeg a gwleidyddiaeth yn mynd ynghyd.

"Allwn ni ond cael yr economeg yn iawn os cawn y wleidyddiaeth yn iawn, a dyna pam fy mod yn benderfynol mai llywodraeth Plaid Cymru fydd llywodraeth nesaf Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol