Llenwi dros 2m o dyllau ffordd yn 2012

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunTywydd garw sy'n cael y bai yn aml am dyllau ffyrdd

Mae dau arolwg wedi eu cyhoeddi sy'n tynnu sylw at broblem gynyddol i yrwyr, sef nifer y tyllau ar y ffyrdd.

Yn ôl y corff sy'n cynrychioli'r diwydiant, Asffalt, cafodd dros 2 filiwn o dyllau eu llenwi'r llynedd yng Nghymru a Lloegr.

Mae hyn yn gynnydd o bron i 30% mewn blwyddyn.

Yn ôl Cymdeithas Foduro'r AA, roedd traean o'u haelodau wedi dioddef difrod i'w ceir o ganlyniad i dyllau yn y ffyrdd.

Fe ddywedodd yr un nifer hefyd bod cyflwr eu ffyrdd lleol yn wael iawn.

£113 miliwn

Mae'r gost o lenwi'r tyllau yn y ffyrdd yng Nghymru a Lloegr yn 2012 yn £113 miliwn.

Bu'n rhaid talu £32 miliwn o iawndal hefyd i rai sydd wedi cael difrod i'w cerbydau neu niwed personol yn sgil y tyllau.

Yn ystod y blynyddoedd nesa' bydd un o bob pump o ffyrdd Cymru a Lloegr angen wyneb newydd.

Mae'r ystadegau yma yn rhan o adroddiad Asffalt a gafodd ei gyhoeddi ddydd Iau.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru eisoes wedi ceisio rhoi hwb i wella priffyrdd Cymru, drwy fuddsoddi £60 miliwn i'r rhwydwaith priffyrdd yn ystod 2012-13.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol