Ffagl Gobaith: Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn trafod gofal lliniarol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Beacon of Hope
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Elizabeth Murphy naid barasiwt ar gyfer yr elusen yn 2005

Mae swyddogion iechyd yn dal mewn trafodaethau ynglŷn â gofal lliniarol yng ngogledd Ceredigion, dri mis ar ôl i elusen oedd yn rhoi cymorth i'r rhai gyda salwch terfynol, ddod i ben.

Roedd Ffagl Gobaith yn cynnal gwasanaeth yn y cartref i gleifion a'u teuluoedd.

Fe ddaeth yr elusen i ben yn wirfoddol gyda 17 o bobl yn colli eu gwaith llawn neu ran amser ym mis Rhagfyr.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod mewn "trafodaethau gyda darparwyr posib".

Ychwanegodd eu bod yn parhau i weithio gyda grwpiau statudol er mwyn i'r gofal barhau.

Cafodd gwasanaeth nyrsio'r elusen ei gyllido gan y bwrdd iechyd tra bod gwasanaeth cynorthwyol yn ddibynnol ar roddion y cyhoedd.

Dim effaith i gleifion

Sefydlwyd Ffagl Gobaith yn 2000 gan Elizabeth Murphy, athrawes wedi ymddeol.

Roedd 'na swyddfeydd yn Aberystwyth, Aberteifi a Machynlleth.

Ym mis Rhagfyr dywedodd Kerry Bailey, ar ran y cyfrifwyr PKF, na fyddai dod â'r elusen i ben yn cael effaith ar gleifion a'i fod wedi ei drosglwyddo i ofal swyddogion iechyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Rydym mewn trafodaethau gyda darparwyr posib ar gyfer y dyfodol ac yn parhau i weithio'n agos gyda'r partneriaid yn y sector statudol a'r trydydd sector er mwyn sicrhau bod y gofal lliniarol arbenigol yn parhau.

"Fe fydd gwaith pellach yn cael ei wneud er mwyn adeiladu ar arbenigedd sydd eisoes yn bodoli a bydd yn adlewyrchu'r newid angenrheidiol o ran y boblogaeth wrth sicrhau bod y gwasanaeth sy'n cael ei gyflwyno yn addas, yn gadarn ac yn gynaliadwy i bobl Ceredigion."

Roedd Mrs Murphy yn cynnal swyddfa gyntaf Ffagl Gobaith o'i chartref yn Borth, ger Aberystwyth, a chredir bod yr elusen wedi cynorthwyo cannoedd o bobl gydag afiechydon terfynol yn ogystal â'u teuluoedd.

Cafodd ei gwaith ei gydnabod yn 2008 wrth iddi dderbyn MBE am wasanaeth i'r gymuned yng Ngheredigion.

Dywedodd PKF bod yr elusen yn dibynnu'n helaeth ar roddion a bod 'na broblemau ariannol.

Ychwanegodd bod gan yr elusen enw da a bod y bwrdd iechyd yn eu cymeradwyo.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol