Carcharorion yn arddangos lluniau yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r arddangosfa, 'Secure', yn cynnwys peintiadau, dyluniadau, cerflunweithiau, cerddoriaeth ac ysgrifennu creadigol gan garcharorion, pobl mewn ysbytai diogel a phobl ar brofiannaeth yng Nghymru.
Disgrifiad o’r llun, Trefnwyd yr arddangosfa gan Yr Ymddiriedolaeth Koestler, elusen sydd yn hyrwyddo gwaith celf mewn carchardai.
Disgrifiad o’r llun, Nod yr elusen yw helpu carcharorion i fyw bywydau mwy positif drwy eu hannog i gymryd rhan yn y celfyddydau.
Disgrifiad o’r llun, Dyma'r tro cyntaf i'r elusen gynnal arddangosfa yng Nghymru.
Disgrifiad o’r llun, Mae'r arddangosfa wedi ei churadu gan chwech o droseddwyr ifanc o 16 i 17 oed o garchar Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda hyfforddiant gan guraduron proffesiynol.
Disgrifiad o’r llun, Bydd yr arddangosfa, sydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, yn cael ei hagor yn swyddogol ar Fawrth 14 tan Fai 26 2013.