Cymhorthdal gwerth £40m i fusnesau ar gyfer prentisiaethau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunBydd £3.4 miliwn ychwanegol ar gael i helpu pobl gael eu hyfforddi yn y Gymraeg.

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwario £40 miliwn i greu lleoedd ar gyfer prentisiaid dros y ddwy flynedd nesaf.

Daw'r penderfyniad yn dilyn "gostyngiad sylweddol" o ran nifer prentisiaid yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn ôl adroddiad gan Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad y llynedd, roedd nifer prentisiaethau wedi gostwng o 53,165 yn 2006/07 i 39,600 yn 2010/11.

Mae'r cyllid yn rhan o gytundeb rhwng y Blaid Lafur â Phlaid Cymru a gafodd ei daro'r llynedd.

Mae'r cynllun yn cynnwys taliad un tro o £500 i helpu busnesau bychain â'r gost o gyflogi prentis.

'Gostyngiad sylweddol'

Bydd cyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau llawn amser i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yn derbyn cymhorthdal cyflog o £3,900 y flwyddyn.

Bydd yr arian ychwanegol yn dyblu'r cymhorthdal cyflog presennol o £50 yr wythnos i £100 am y 26 wythnos gyntaf.

Bydd £3.4 miliwn ychwanegol ar gael i helpu i hyffordd pobl yn y Gymraeg.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, y byddai'r cynllun yn canolbwyntio ar greu mwy o brentisiaethau crefft uchel.

Yn ôl Simon Thomas AC, llefarydd Plaid Cymru yn y Cynulliad ar Addysg, Sgiliau a'r Iaith Gymraeg:

"Mae'r fargen hon yn newyddion da i economi Cymru a'r sector busnesau bach.

"Mae ein trafodaethau ar y gyllideb wedi paratoi'r ffordd ar gyfer creu dros 5,000 o brentisiaethau crefft uchel yng Nghymru y mae eu hangen yn fawr.

"Gwyddom oll fod diweithdra ieuenctid yng Nghymru yn ddifrifol. Bydd ein bargen ar y gyllideb nawr yn caniatáu i nifer sylweddol o bobl ifanc yng Nghymru i gael dyfodol disglair.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol