Dod o hyd i gorff

Cyhoeddwyd

Dywed Heddlu Gwent eu bod wedi dod o hyd i gorff dyn oedd wedi bod ar goll o'i gartref yn ardal Tredegar.

Yn ôl llefarydd ar ran Heddlu Gwent dyw marwolaeth Julian Hamblin ddim yn cael ei thrin fel un amheus.

Gwnaed apêl am wybodaeth am Mr Hamblin ar ôl iddo fynd ar goll ar Fawrth 4