Cychwyn y gwaith o ethol Pab newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd 115 o Gardinaliaid yn cyfarfod yn Y Fatican i ethol Y Pab newydd

Bydd y broses o ddewis y Pab nesaf yn dechrau yn Yr Eglwys Sistine yn Y Fatican.

Mae'r bleidlais gyntaf wedi'i threfnu ar gyfer y prynhawn wedi offeren y bore, ond mae'n bosib na fydd yn cael ei chynnal tan fore Mercher.

Does dim un enw clir i olynu'r Pab Bened XVI wedi dod i'r amlwg hyd yma.

Coleg y Cardinaliaid fydd yn dewis olynydd y Pab Bened.

Yn 1975 cafwyd rheol newydd yn gwahardd cardinaliaid dros 80 oed rhag pleidleisio.

Bydd yna 115 o gardinaliaid yn rhan o'r broses ethol.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Arweiniodd Y Pab Bened yr Eglwys Gatholig mewn cyfnod cythryblus

Yn 78 oed mae Archesgob Jakarta, y Cardinal Julius Riyadi Darmaatmadja, wedi dweud na fydd yn teithio i Rufain oherwydd problemau gyda'i olwg.

Un arall na fydd yn pleidleisio yw'r Cardinal Keith O'Brien o Brydain.

Fe wnaeth o ymddiswyddo yn ddiweddar ar ôl honiadau o ymddygiad amhriodol.

Dyw'r cardinaliaid ddim yn cael cysylltu â'r byd y tu allan tra bod y broses etholiadol yn cael ei chynnal.

Fe allai'r broses gymryd rhai dyddiau.

Ymddeol

Bydd angen mwyafrif o ddwy ran o dair o'r cardinaliaid er mwyn i Bab newydd gael ei ddewis.

Bydd pedwar o sesiynau pleidleisio yn cael eu cynnal bob dydd tan y bydd 'na enw yn cael ei gyhoeddi.

Disgrifiad,
Sara Esyllt fu'n holi pwy yw'r ffefrynnau i olynnu'r Pab?

Pe na bai'r mwyafrif angenrheidiol yn cael ei sicrhau bydd mwg du yn ymddangos o'r Fatican wrth i'r papurau pleidleisio gael eu llosgi.

Unwaith i olynydd gael ei ddewis yna bydd mwg gwyn yn ymddangos er mwyn cyfleu'r newyddion i'r byd y tu allan.

Fe wnaeth Y Pab Bened XVI, sy'n yn 85 oed, gyhoeddi ar Chwefror 12 eleni ei fod yn rhoi'r rhoi'r gorau i'w swydd gan ddweud ei fod yn rhy hen i barhau.

Dyma'r ymddiswyddiad cyntaf o'r Babaeth yn y cyfnod modern.

Straeon perthnasol