Diflaniad Owain: Dosbarthu taflenni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Rhodri Llywelyn

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dosbarthu taflenni yn ardaloedd Mwnt a Heol Aberteifi yn y dre' union flwyddyn ar ôl i ddyn lleol 37 oed ddiflannu.

Does neb wedi gweld Owain Môn Roberts ers iddo adael ei gartre' ar Fawrth 10 y llynedd a mynd i gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion.

Dywedodd ei deulu: "Rydyn ni'n gobeithio o hyd. Os oes gan unrhywun wybodaeth, fe ddylai ffonio'r heddlu."

Y rhif cyswllt yw 101.

Dywedodd yr heddlu: "Mae swyddogion wedi dilyn pob trywydd ar sail yr wybodaeth gafodd ei derbyn ond mae Owain ar goll o hyd.

"Dylai unrhywun â gwybodaeth - does dim gwahaniaeth pa mor 'ddibwys' yw hi - gysylltu â ni."

Straeon perthnasol