Ymweld â safle parlwr godro enfawr ger Y Trallwng

  • Cyhoeddwyd
Fraser Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Fraser Jones ei fod wedi gwneud ei orau i ateb pryderon pobl leol

Bydd aelodau panel ymchwiliad cyhoeddus i godi parlwr godro anferth ger Y Trallwng yn ymweld â phrif safleoedd yr ardal yn ddiweddarach.

Mae Fraser Jones, o bentref Leighton ger Y Trallwng, eisiau codi estyniad i'w fferm fydd yn gartref i 1,000 o wartheg.

Gwrthododd Cyngor Powys ei gais cynllunio ym mis Hydref y llynedd, ac fe alwyd y cais i mewn gan Lywodraeth Cymru gan arwain at yr ymchwiliad.

Mae pentrefwyr wedi cwyno am yr arogl sy'n dod o'r 300 o wartheg sydd eisoes ar y safle, gan nodi bod y safle'n agos i gartrefi ac ysgol leol.

Bu cwynion hefyd am y sŵn, pryfaid, llygredd, mwy o draffig, ynghyd â maint ac effaith weledol y datblygiad.

Dywed Mr Jones ei fod wedi ceisio'n galed i ymateb i'r holl bryderon, ac i'w lliniaru.

Castell

Ond er gwaethaf hyn, mae grŵp gweithredu wedi ei ffurfio yn lleol i wrthwynebu'r datblygiad, ac mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd wedi mynegi pryder am yr effaith weledol ar Gastell Powys sydd gerllaw.

Cafodd y cais ei ganiatáu'n amodol gan bwyllgor cynllunio Cyngor Powys yn Nhachwedd 2011, yn dibynnu ar adroddiad am "rai materion".

Ond cafodd y mater ei drafod eto ym mis Hydref 2012 yn dilyn newidiadau i gyfansoddiad ac aelodaeth pwyllgorau'r cyngor, ac fe'i gwrthodwyd.

Gorchmynnodd Llywodraeth Cymru y dylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus ym mis Ionawr eleni.

Bydd y panel yn ymweld â nifer o safleoedd ddydd Llun, cyn i'r gwrandawiad ddod i ben ddydd Gwener.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol