Pedwar achos o Hepatitis A mewn plant yn Abertawe

Published

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud bod pedwar achos o Hepatitis A yn Abertawe.

Dywedodd Dr Jörg Hoffmann, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau: "Mae tri phlentyn allan o bedwar yn mynd i'r un ysgol.

"Mae ymchwiliadau ar y gweill a theuluoedd yn cael cynnig brechiad.

"Does dim tystiolaeth ar hyn o bryd fod yr haint wedi ei lledu yn yr ysgol ac nid oes risg i'r cyhoedd."