Cyngor Powys i benderfynu dyfodol pum ysgol gynradd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 34 o blant ar gofrestr Ysgol Bugeildy ar hyn o bryd

Bydd cabinet Cyngor Powys yn penderfynu dyfodol pum ysgol gynradd yn ddiweddarach.

Ddydd Mawrth bydd y cabinet yn ystyried argymhelliad i gau Ysgol Bugeildy a bwrw 'mlaen gyda chynllun i greu ysgol ffederal rhwng Ysgol Llanfair Llythynwg ac Ysgol Dyffryn Maesyfed, ac Ysgol Ffederal rhwng Ysgol Hwytyn ac Ysgol Llanandras yn Sir Faesyfed.

Dywed adroddiad fydd yn mynd gerbron y cabinet fod "bron bob un " o'r 114 llythyr neu e-bost a dderbyniodd y cyngor ynghylch y cynllun i gau'r ysgol yn gwrthwynebu.

Ychwanegodd yr adroddiad fod "y gymuned yn bryderus iawn ynghylch y posibilrwydd o gau'r ysgol a bod gan y cyngor benderfyniad anodd iawn i'w wneud".

Gwerth am arian

Dywed yr adroddiad fod 34 o blant ar gofrestr yr ysgol ar hyn o bryd, sy'n golygu bod 37% o leoedd gwag yno.

Mae'r cyngor yn ceisio gostwng nifer y lleoedd gwag yn ysgolion y sir i 15% erbyn 2015.

Yn ôl yr adroddiad, y gost o ddysgu pob plentyn yn yr ysgol yw £4,669 - sy'n £1,066 yn fwy na'r gost gyfartalog o ddysgu plant yn ysgolion cynradd y sir.

Yn 2012 cyflwynodd y cyngor gynlluniau i gau ysgolion Llanfair Llythynwg, Bugeildy ac Hwytyn yn nalgylch Ysgol John Beddoes yn Sir Faesyfed a symud disgyblion i Ysgol Tre'r Clawdd, Ysgol Llanandras neu Ysgol Dyffryn Maesyfed.

Roedd y cyngor wedi dweud nad oedd y niferoedd isel yn yr ysgolion yn cynnig gwerth am arian ac y byddai cau'r tair ysgol yn arbed £232,000.

Ym mis Gorffennaf protestiodd rhieni a disgyblion yn erbyn cau ysgolion Llanfair Llythynwg, Bugeildy a Hwytyn.

Teithiodd ymgyrchwyr o'r tair ysgol ar fws o Ysgol Llanfair Llythynwg i Ysgol Tre'r Clawdd er mwyn tynnu sylw at hyd y daith wyth milltir.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol