Bwrdd Iechyd yn ymddiheuro am ambiwlansys yn gorfod aros

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlansys yn ciwio'r tu allan i Ysbyty Maelor WrecsamFfynhonnell y llun, Sarah Easedale
Disgrifiad o’r llun,
Roedd adroddiadau fod hyd at naw ambiwlans yn aros y tu allan i Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae bwrdd iechyd wedi ymddiheuro ar ôl i nifer o ambiwlansys orfod aros y tu allan i ysbyty ddydd Llun.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, cynnydd yn nifer y cleifion a'r rhai yn dod i'r adran ddamweiniau oedd y rheswm dros yr oedi.

Roedd adroddiadau fod hyd at naw o ambiwlansys yn aros y tu allan i Ysbyty Maelor Wrecsam ar un adeg.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd fod gwelyau eraill yn cael eu hagor a staff ychwanegol yn cael eu galw mewn i ddelio gyda'r sefyllfa.

Y llynedd roedd 'na gwyno am oedi yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Ar y pryd fe wnaeth yr Arolygiaeth Gofal Iechyd yng Nghymru 20 o argymhellion ar gyfer gwelliannau wedi iddi ddod i'r amlwg fod pum ambiwlans yn gorfod aros y tu allan i adrannau brys yn rheolaidd.

Pwysau ychwanegol

Ddydd Llun, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Dros yr wythnosau diwetha' mae 'na gynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y cleifion sâl sy'n cael eu cludo i'r ysbyty, sydd wedi rhoi pwysau cynyddol ar welyau wrth i gleifion orfod aros yn hirach yn yr ysbyty na'r arfer.

"Mae pwysau ar yr adran frys yn newid yn ystod y dydd, ac o ddydd i ddydd, ac mae'r adran ddamweiniau yn Ysbyty Maelor Wrecsam hefyd yn delio â nifer uchel o gleifion."

Dywedodd y llefarydd fod y bwrdd yn gweithio gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a meddygon teulu i geisio gostwng nifer y cleifion a lleihau'r oedi yn yr adran ddamweiniau pan ei bod yn bosib.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol