Y Frenhines yn mynd adre'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd cyngor meddygol i beidio â theithio i dde Cymru.

Mae'r Frenhines wedi mynd adre' ar ôl treulio ail ddiwrnod mewn ysbyty yn Llundain oherwydd salwch stumog.

Fe gafodd ei chludo i Ysbyty Brenin Edward VII ddydd Sul.

Dywedodd Palas Buckingham fod y Frenhines, sy'n 86 oed, mewn hwyliau da.

Fe fydd ei dyletswyddau yr wythnos hon, gan gynnwys ymweliad â Rhufain, yn cael eu canslo neu eu gohirio.

Roedd rhaid iddi ganslo ymweliad ag Abertawe Ddydd Gŵyl Dewi.

Roedd i fod i gyflwyno cennin i aelodau Trydydd Bataliwn Catrawd y Cymry Brenhinol.

Straeon perthnasol