Mam a'i babi dau fis oed wedi eu hanafu

  • Cyhoeddwyd
Bu'n rhaid galw'r Ambiwlans Awyr i'w cludo i'r ysbyty.
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid galw'r Ambiwlans Awyr i'w cludo i'r ysbyty.

Mae mam a'i babi dau fis oed wedi eu hanafu yn ddifrifol ar ôl cael eu taro gan gar ym Mhort Talbot ddydd Sul.

Roedd y ddynes 40 yn cario ei phlentyn ar yr A48 Ffordd Baglan ychydig wedi 2.30pm.

Aed ar ddau i Ysbyty Treforys.

Dywed Heddlu'r De eu bod yn apelio am dystion i'r digwyddiad. Car Mercedes du oedd yn y gwrthdrawiad.

Aed a dau o bobl eraill i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Y gred yw mai nhw oedd gyrrwr a theithiwr y car.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 01792 456999 neu Taclo'r Tacle am 0800 555111.