Gwaith celf Cymru'n cael ei arddangos yn China

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NAtional Museum Wales
Disgrifiad o’r llun, Mae Brigwrn Capel Garmon, a ystyrir yn un o ddarnau pwysicaf gwaith haearn addurnol cynnar ym Mhrydain, yn cael ei gynnwys yn yr arddangosfa

Mae arddangosfa sydd yn olrhain hanes Cymru trwy ddetholiad o'i thrysorau a gwaith celf wedi agor yn Chongqing yn China.

Mae'r Weinidog Treftadaeth, Huw Lewis, yn lansio'r arddangosfa yn ystod wythnos o ddigwyddiadau i gryfhau cysylltiadau rhwng y ddwy wlad.

"Rydym yn ceisio'n galed iawn i godi proffil Cymru ymhlith ein partneriaid economaidd allweddol i gyd-daro â Dydd Gŵyl Dewi", dywedodd Mr Lewis i BBC Cymru cyn gadael am China ar daith fasnach Wythnos Cymru.

Dywedodd mai yn ogystal ag agwedd diwylliannol ei daith byddai hefyd "agwedd addysgol" i'w ymweliad.

Colegau

"Mae gan nifer o golegau addysg bellach Cymru berthynas dda iawn gyda cholegau yn China felly byddaf yn edrych ar hynny hefyd," meddai.

"Ond, wrth gwrs, mae yna agwedd masnachol ac economaidd i hyn, ac mae proffil Cymru ar draws y byd yn ganolog i hynny."

Dechreuodd cysylltiadau Cymru â thalaith ddeheuol China yn 2006 pan arwyddodd y ddwy lywodraeth memorandwm o ddealltwriaeth.

Mae'r cytundeb, a lofnodwyd o'r newydd yn 2011, yn ymrwymo'r ddwy lywodraeth i barhau i weithio gyda'i gilydd mewn meysydd megis diwylliant a thwristiaeth.

Mae prif swyddfa'r llywodraeth Cymraeg yn Chongqing, yn helpu busnesau a sefydliadau i ddatblygu cysylltiadau yno.

Ffynhonnell y llun, NAtional Museum of Wales
Disgrifiad o’r llun, Rhoddodd y Frenhines Victoria'r bocs snisin yma i HM Stanley, oedd yn dod o Ddinbych, er mwyn diolch iddo am ddod o hyd i Livingstone yn Tanzania yn 1871

Arddangosfa

Yn 2008 cytunodd Amgueddfa Cymru ac amgueddfa China Three Gorges yn Chongqing i weithio gyda'i gilydd ar brosiectau.

Yn 2011 anfonodd yr amgueddfa yn China arddangosfa lwyddiannus iawn o gerfiadau cerrig hynafol o Dazu i Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd.

Denodd yr arddangosfa mwy na 38,000 o ymwelwyr mewn dau fis.

Yn awr mae Amgueddfa Cymru wedi anfon gwrthrychau y mae'n dweud bydd yn rhoi blas ar gymeriad unigryw Cymru, drwy ei diwylliant ac iaith, hanes a thirwedd, i ymwelwyr yn China.

Mae disgwyl i tua 260,000 o bobl ymweld â'r arddangosfa.

Ymhlith y trysorau fydd ar gael iddynt weld bydd Brigwrn Capel Garmon a fyddai wedi sefyll ger yr aelwyd mewn tŷ crwn hynafol, bocs snisin aur a roddwyd i HM Stanley gan y Frenhines Victoria a hyd yn oed ddysgl gawl porslen a wnaed yn China tua 1760, yn rhan o wasanaeth cinio ar gyfer teulu cyfoethog Ewropeaidd.

'Adrodd stori Cymru'

Meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, David Anderson:

"Mae'n bleser gennym gael cyflwyno'r arddangosfa bwysig hon am Gymru i Amgueddfa Three Gorges wedi llwyddiant hynod yr arddangosfa ar Dazu yma yng Nghaerdydd.

"Mae gweithio'n rhyngwladol yn un o'n blaenoriaethau pennaf ac mae'r bartneriaeth hon yn ffordd wych o hyrwyddo casgliadau Amgueddfa Cymru yn China.

"Bydd yn gyfle i ni adrodd stori Cymru i gynulleidfa newydd ac i ymwelwyr ddysgu mwy am ddiwylliant, hanes ac amgylchfyd cyfoethog ein cenedl."

Bydd yr arddangosfa, Wales, Land of the Red Dragon, yn Chongqing tan ddiwedd mis Mehefin.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol