Ffermwr pysgod wedi colli achos iawndal gwerth £2m

  • Cyhoeddwyd
Brian DodsonFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Honnodd Mr Dodson fod ei stoc pysgod carp gwerth £250,000 wedi cael ei bwyta gan ddyfrgwn

Mae perchennog fferm bysgod, honnodd fod ei fusnes wedi mynd i'r gwellt ar ôl i ddyfrgwn fwyta ei holl stoc, wedi colli ei achos i dderbyn £2 miliwn o iawndal gan Asiantaeth Amgylchedd Cymru.

Dydd Iau dyfarnodd y Barnwr Andrew Keyser QC o blaid yr asiantaeth yn yr Uchel Lys yng Nghaerdydd.

Gorchymynnodd y barnwr i Brian Dodson, 60 oed, gyfrannu traean o'r £30,000 a gostiodd yr achos i'r asiantaeth.

Dywedodd Mr Dodson wrth y barnwr na fyddai'n gallu talu'r £10,000 ac fe fyddai'n rhaid iddo fynd yn fethdalwr.

'Prosesau naturiol'

Roedd Mr Dodson wedi honni bod ei fusnes yn Nhregarth ger Bangor wedi mynd i'r gwellt ar ôl i ddyfrgwn fwyta ei holl stoc o 22,000 pysgod carp.

Fe wnaeth ddwyn achos yn erbyn yr asiantaeth.

Honnodd bod y storc werth £250,000.

Honnodd bod yr asiantaeth wedi gweithredu'n anghyfreithlon gan adeiladu gwelyau i'r dyfrgwn yn y gobaith y bydden nhw'n magu yn Afon Cegin, llai na dwy filltir o'r fferm bysgod.

Hawliodd iawndal o £2 miliwn gan yr asiantaeth - swm fyddai, yn ei dyb ef, wed ei ddigolledu am yr incwm y byddai wedi cael gan bysgotwyr oedd yn defnyddio ei bysgodfa.

Clywodd y llys fod y busnes wedi mynd i'r wal a bod Mr Dodson nawr yn dibynnu ar fudd-daliadau salwch.

Ond dydd Iau dywedodd y barnwr nad oedd yr asiantaeth wedi adeiladau'r gwelyau.

Ychwanegodd: "Cafodd y gwelyau eu hadeiladau fel rhan o weithred gymunedol gafodd ei drefnu gan bobl eraill yn hytrach na'r asiantaeth.

"Roedd y cynnydd yn niferoedd y dyfrgwn yn ymwneud â phrosesau naturiol yn hytrach na'u bod yn cael eu hail gyflwyno i'r cynefin."

Dywedodd nad oedd gan yr asiantaeth ddyletswydd gofal i hysbysu Mr Dodson fod dyfrgwn yn yr ardal ac mai ei ddyletswydd ef oedd darganfod y wybodaeth hynny.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol