Anrhydeddu Syr David Brailsford

Published
image copyrightPA
image captionCafodd Dave Brailsford ei fagu ym mhentref Deiniolen yng Ngwynedd

Mae'r dyn oedd yn bennaf gyfrifol am lwyddiant ysgubol tîm seiclo Prydain yn y Gemau Olympaidd wedi cael ei anrhydeddu gan y Frenhines.

Cafodd Syr Davie Brailsford, 48 oed ac a fagwyd yn Neiniolen, Gwynedd, ei gydnabod am ei wasanaeth i seiclo ym Mhrydain a'r Gemau Olympaidd.

Arweiniodd y tîm oedd yn cynnwys Geraint Thomas, Bradley Wiggins a Sir Chris Hoy i gyfres o fedalau aur yn y Gemau.

Dywedodd ei fod yn teimlo balchder mawr am yr anrhydedd.

Roedd ei athroniaeth o "welliannau bychain" yn cynnwys golchi dwylo, cysgu gyda'r un glustog a defnyddio past dannedd gydag un streipen yn rhyfeddol o effeithiol wrth i'r tîm ennill 12 medal yn y Gemau yn Llundain.

Brailsford oedd cyfarwyddwr perfformiad y tîm, ac fe dderbyniodd ei anrhydedd gan y Frenhines ym Mhalas Buckingham ddydd Iau - ddiwrnod cyn ei ben-blwydd yn 49.

Dywedodd y Marchog newydd bod nifer o heriau o'i flaen - anelu at fuddugoliaeth arall yn y Tour De France a pharhau i weithio gyda Team Sky a'r tîm Olympaidd.

Rhoddodd deyrnged hefyd i'r genhedlaeth newydd o feicwyr ym Mhencampwriaeth y Byd ym Minsk yn ddiweddar gan gynnwys Becky James o'r Fenni a enillodd bedair medal - dwy aur a dwy efydd.

Straeon perthnasol