Comisiynydd Plant yn poeni

  • Cyhoeddwyd
Keith Towler
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r comisiynydd plant, Keith Towler yn dweud mai "ychydig iawn" sydd wedi gwella

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn dweud ei fod yn poeni nad ydi Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i ddelio â nifer y plant sy'n cael eu gwahardd yn anghyfreithlon o ysgolion.

Mae hi yn anghyfreithlon i ysgolion i ofyn i rieni i gadw eu plant o'r ysgol os nad ydi'r ysgol wedi nodi'r gwaharddiad yn swyddogol.

Er bod Keith Towler yn croesawu ymchwil gan Lywodraeth Cymru i achosion o'r fath yn 2011, mae e wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn poeni nad oes digon wedi cael ei wneud ers hynny i ddelio â'r broblem.

Wrth ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi comisiynu mwy o ymchwil gan brifysgol Caeredin, ddylai gyfrannu at wella'r sefyllfa.

Dangosodd ymchwil gan Lywodraeth Cymru ddwy flynedd yn ôl bod gwaharddiadau anghyfreithlon yn digwydd mewn rhai ysgolion ar hyd a lled Cymru

Cyhoeddwyd adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion.

Ond ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae Mr Towler yn dweud mai "ychydig iawn" sydd wedi gwella ers hynny.