Marw-enedigaethau: 'Angen gwneud mwy'

  • Cyhoeddwyd
Bydwraig a gwraig feichiogFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua 180 o fabanod yn cael eu geni yn farw yng Nghymru bob blwyddyn

Dylid gwneud mwy i sicrhau bod llai o fabanod yn cael eu geni yn farw yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.

Rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i godi ymwybyddiaeth o farw-enedigaethau ymysg rhieni sy'n disgwyl a gweithwyr meddygol proffesiynol, yn ôl y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Yn ystod ei ymchwiliad, clywodd y pwyllgor mai marw-enedigaeth yw'r farwolaeth fwyaf cyffredin ymhlith plant yng Nghymru.

Daeth y pwyllgor i'r casgliad nad oes un ateb i ddatrys y broblem, a bod angen i Lywodraeth Cymru ganolbwyntio ymhellach ar gymryd camau gweddol fychan ym meysydd ymchwil meddygol a gwybodaeth i'r cyhoedd i helpu'r rhai sy'n bwriadu dechrau teulu i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth.

Mae'n argymell bod Llywodraeth Cymru'n gwneud defnydd arloesol o adnoddau ymchwil sy'n bodoli eisoes.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod "yn gweithio gyda'r gwasanaeth iechyd i leihau cyfradd marw-enedigaethau yng Nghymru, ac fel rhan o hynny fe fyddwn yn ystyried yr adroddiad hwn".

'Distrywio teuluoedd'

Dywedodd Mark Drakeford AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol "Mae marw-enedigaeth yn drasiedi sy'n distrywio teuluoedd. Ac eto, mae ein hymwybyddiaeth, fel poblogaeth, o farw-enedigaeth - yn benodol yr hyn sy'n ei achosi a'r hyn y gellir ei wneud i'w rwystro - yn bryderus o isel.

"Fel Pwyllgor, does dim amheuaeth gyda ni fod modd lleihau nifer yr achosion o farw-enedigaethau yng Nghymru.

"Mae angen gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth o farw-enedigaeth a'r peryglon sy'n gallu cyfrannu tuag ato ymysg y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol.

"Mae angen rhagor o ymdrech hefyd i ddeall achosion marw-enedigaeth, yn enwedig gan fod hanner y marwolaethau'n cael eu cofnodi'n 'ddiesboniad'."

Gwnaeth y Pwyllgor naw o argymhellion yn ei adroddiad, gan gynnwys:

  • Bod Llywodraeth Cymru'n gweithio drwy'r Gweithgor Cenedlaethol ar Farw-enedigaethau a sefydlwyd yn ddiweddar i ddatblygu negeseuon iechyd cyhoeddus allweddol fel mater o flaenoriaeth;
  • Bod Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda chyrff proffesiynol a byrddau iechyd yng Nghymru i sicrhau bod pob darpar riant yn cael gwybodaeth ddigonol gan staff meddygol am farw-enedigaethau; a,
  • Bod Llywodraeth Cymru, drwy ganolfan ymchwil genedlaethol, yn comisiynu darn cynhwysfawr o waith ar achosion gwaelodol marw-enedigaethau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol