Oedi cyn gwerthu tocynnau Eisteddfod Genedlaethol 2013

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Is-Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Ray Bartley a John Glyn Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Ddinbych 2013

Fe fydd tocynnau ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd ar werth yn hwyrach na'r arfer eleni.

Fel arfer mae'r ymgyrch yn cael ei lansio ar Fawrth 1, ond fydd y tocynnau ddim yn cael eu rhyddhau tan Ebrill 24 y tro yma.

Bydd y lansiad, felly, yn cyd-fynd â'r dathliadau '100 diwrnod i fynd' cyn cychwyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau.

Cynhelir y Brifwyl ar dir Fferm Kilford ar gyrion tref Dinbych rhwng Awst 2 a 10.

"Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld arferion prynu ein hymwelwyr yn newid llawer," meddai'r Prif Weithredwr, Elfed Roberts.

"Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o'r tocynnau'n cael eu gwerthu ar-lein, ac mae hyn yn rhoi mwy o ryddid i'n cwsmeriaid.

"Rydym hefyd wedi gweld pobl yn ei gadael yn hwyrach cyn mynd ati i brynu eu tocynnau, ac felly rydym wedi penderfynu cyfuno'r dathliadau 100 diwrnod i fynd gyda lansiad ein hymgyrch docynnau cyngherddau a Maes."

Bydd llyfryn gwybodaeth y Brifwyl ar gael yn ystod mis Ebrill, fydd yn cynnwys manylion am weithgareddau'r Eisteddfod, yn ogystal â nifer o gynigion tocynnau arbennig a fydd ar gael tan Fehefin 30.

Bydd tocynnau ar gael ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol, neu drwy ffonio'r llinell docynnau ar 0845 4090 800 o Ebrill 24 ymlaen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol