Llys: 'Fe wnes i golli arnaf'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Yates wedi cyfaddef i'r drosedd o ddynladdiad ond mae'n gwadu llofruddio ei wraig

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei wraig cyn rhoi ei chorff yng nghist ei gar wedi dweud wrth lys nad oedd yn cofio beth ddigwyddodd cyn i'w wraig farw.

Dywedodd John Yates, 58 oed o Warrington, wrth reithgor yn Llys y Goron Caernarfon "Fe wnes i golli arnaf".

Mae Mr Yates wedi cyfadde' cyhuddiad o ddynladdiad ond yn gwadu llofruddio ei wraig, Barbara, 49 oed.

Fe yrrodd i swyddfa'r heddlu yn Llanelwy ym mis Gorffennaf y llynedd gyda chorff ei wraig yn ei gar.

"Dwi ddim yn gwybod beth oedd trefn y digwyddiadau, fe wnes i golli arnaf," dywedodd Mr Yates wrth y llys ddydd Llun.

'Ffrwydro'

Pan gafodd ei groesholi gan yr erlynydd, y bargyfreithiwr Wyn Lloyd Jones, dywedodd Mr Yates wrth y llys fod ef a'i wraig wedi cael ffrae yn ei gar cyn iddo stopio'r car ger mynediad i gae yn ardal Warrington.

Ffynhonnell y llun, Family of Barbara Yates
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Barbara Yatesei ei lladd ar Orffennaf 18, 2012

Honnodd ei fod wedi "ffrwydro" wedi i'w wraig ddweud wrtho y byddai'n cael rhyw gyda dynion a dweud wrth eu plant.

Gwadodd ei fod yn dweud celwydd i osgoi cael ei ddedfrydu am lofruddio ei wraig.

Mynnodd Mr Yates nad oedd wedi lladd ei wraig am ei bod am gael ysgariad.

Yn gynharach yn yr achos clywodd y llys fod Mrs Yates wedi dweud wrth ei chwaer fod Mr Yates wedi ei chloi mewn cwpwrdd.

Mechnïaeth

Clywodd y llys hefyd fod Mrs Yates wedi penderfynu ei bod wedi cael digon yn 2009, gan adael y diffynnydd, ond bod Mr Yates yn genfigennus am fod ganddi fywyd newydd.

Yn ôl yr erlyniad, aed â Mrs Yates i'r ysbyty yn 2011 wedi iddi ddioddef "ymosodiad hirfaith".

Fe gafodd ei lladd saith mis yn ddiweddarach ar Orffennaf 18, 2012.

Honnodd yr erlyniad fod Mr Yates wedi'i ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu ar y pryd, wedi iddo ddwyn 35 pâr o sgidiau a ffrog newydd o dŷ Mrs Yates cyn ei llosgi ar goelcerth 13 diwrnod ynghynt.

Dywedodd Mr Lloyd Jones wrth y rheithgor fod Mr Yates wedi gyrru ei gar Peugeot 306 i orsaf yr heddlu yn Llanelwy cyn siarad â Phrif Arolygydd yno.

Dywedodd Mr Yates wrth y plismon: "Mae'n rhaid imi ildio. Rwyf wedi lladd fy ngwraig. Rwyf wedi cael digon. Mae gen i broblemau iechyd meddwl. Mae hi yng nghefn y car".

Mae'r achos yn parhau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol