Wyth mlynedd o garchar i actor am dreisio merch 15 oed

  • Cyhoeddwyd
Simon MorrisFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe orfodwyd Simon Morris i gofrestru fel troseddwr rhyw am oes

Mae actor wedi cael ei garcharu am wyth mlynedd am dreisio merch 15 oed mewn parti yng Nghasnewydd.

Roedd Simon Morris, 42 oed, wedi honni ei fod wedi ymosod arni yn ei gwsg.

Cafwyd Morris yn euog o'r drosedd mewn gwrandawiad blaenorol ym mis Rhagfyr.

Roedd y barnwr yn Llys y Goron Caerdydd wedi dweud nad oedd honiad Morris ei fod yn dioddef o anhwyldeb cwsg yn dal dŵr.

Fe'i gorfodwyd i gofrestru fel troseddwr rhyw am oes.

Clywodd y llys fod Morris, gafodd ei eni yng Nghasnewydd ac sydd wedi ymddangos ar raglen deledu Hollyoaks ac ymddangos yn y West End rhwng 1996 a 2006, wedi helpu'r ferch i arllwys champagne ar gyfer gwesteion mewn parti tŷ yng Nghasnewydd cyn mynd i'w hystafell am 6am y bore wedyn.

'Hunan-dosturi'

Ond honnodd Morris nad oedd yn cofio cael rhyw gyda'r ferch, oedd wedi meddwi, am ei fod yn cysgu.

Dywedodd wrth y rheithgor: "Mae gen i hanes o gerdded yn fy nghwsg a chael rhyw gyda'm partneriaid tra fy mod i'n cysgu."

Ond dywedodd y barnwr, Daniel Williams: "Fe ddywedoch chi gelwyddau diddiwedd gan obeithio dylanwadu'r rheithgor.

"Ond wnaethon nhw ddim credu eich celwyddau...

"Fe wnaethoch chi frolio am eich gyrfa actio wrth eich dioddefwr gan ddefnyddio eich sgiliau actio gan chwarae rhan dyn dymunol."

Ychwanegodd y barnwr fod gan Morris ochr arall i'w bersonoliaeth a'i fod wedi methu deall fod ei dioddefwr wedi meddwi ac yn agored i niwed.

"Dydych chi ddim wedi dangos unrhyw ediferwch a hunan-dosturi yw'r unig beth sydd wedi eich poeni."

Gweithredoedd rhywiol

Dywedodd yr erlyniad fod esgus Morris ei fod yn dioddef o sexsomnia yn "esgus tila...".

Cafodd Morris ei archwilio yng Nghanolfan Gysgu Caeredin i ganfod os oedd yn dioddef o sexsomnia lle mae pobl yn cyflawni gweithredoedd rhywiol wrth iddynt gysgu.

Dywedodd cyfarwyddwr y ganolfan, y seicolegydd Chris Dzikowski: "Gosodais electrodau ar ei ben yn y labordy i ganfod ei batrymau cysgu.

"Roedd ei symudiadau yn anghyffredin, fe wnaeth rhincian ei ddannedd a symudodd ei ddwylo mewn modd sy'n gyffredin â phobl sy'n cysgu yn eu cwsg.

"Mae'n bosib ei fod yn dioddef o sexsomnia..."

Ond cafwyd Morris yn euog 10-2 gan fwyafrif y rheithgor ac fe gafwyd hefyd yn euog o ymosod trwy dreiddiad gan bob un o'r rheithgor.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol