Carchar wedi ei ohirio i Gymro am roi dyn ar dân

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, News Limited
disgrifiad o’r llunDywedodd John Richards mai jôc wedi mynd o'i le oedd hyn

Mae Cymro wnaeth gyfadde i osod dyn ar dân mewn hostel yn Awstralia wedi cael cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Fe wnaeth John Richards, 27 oed, gyfadde iddo ymosod ar ddyn gan achosi niwed corfforol gwirioneddol yn Sydney y llynedd.

Cafodd y Ffrancwr Olivier Seguy, a oedd yn gwisgo gwisg wedi ei wneud o bapur tŷ bach ar gyfer parti, losgiadau difrifol.

Cafodd Richards ddedfryd o 12 mis wedi ei ohirio a'i orfodi i dalu $83 (£56) o gostau.

Fe wnaeth Richards honni yn y llys yn Manly mai jôc aeth o'i le oedd yn gyfrifol am y weithred.

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau lleol roedd Mr Seguy wedi ei orchuddio yn y papur tŷ bach er mwyn edrych fel mymi o'r Aifft ar gyfer y parti yn hostel The Corso yn ardal Manly o Sydney ar Awst 25 2012.

Cawod

Ond fe wnaeth Richards danio darn o'r papur tŷ bach drwy ddefnyddio taniwr sigarets wrth i Mr Seguy gerdded drwy ystafell gyffredin yr hostel.

"O ganlyniad fe daniodd y papur cyfan a gorchuddio'r dioddefwr mewn fflamau," yn ôl datganiad yr heddlu o'r hyn ddigwyddodd.

Fe wnaeth Richards geisio diffodd y fflamau cyn i Mr Seguy redeg i'r gawod a rhoi'r dŵr oer ymlaen.

Fe wnaeth Richards ei ddilyn, ymddiheuro a mynd i orsaf yr heddlu y diwrnod canlynol.

Aed â Mr Seguy i'r ysbyty lle gafodd driniaeth am losgiadau difrifol i'w wddw, ysgwyddau a'i fraich dde.

"Fe wnaeth staff meddygol gynghori'r dioddefwr y bydd ganddo greithiau am oes o ganlyniad i'r digwyddiad," ychwanegodd y datganiad.