Ymchwiliad i lofruddiaeth milfeddyg oedd y mwya' i Heddlu'r Gogledd

  • Cyhoeddwyd
Catherine GowingFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Catherine Gowing ar goll ym mis Hydref y llynedd

Roedd y milfeddyg Catherine Gowing wedi bod yn gweithio'n hwyr yn Sir y Fflint pan aeth ar goll ar nos Wener ym mis Hydref y llynedd.

Roedd hi'n byw ym mhentref New Brighton ar gyrion Yr Wyddgrug lle'r oedd hi'n gweithio.

O fewn dyddiau, daeth yr heddlu o hyd i'w char wedi ei losgi'n ulw ger hen chwarel, ac roedd yr heddlu'n ofni'r gwaethaf.

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Clive Sharp ei arestio o fewn dyddiau i ddiflaniad Catherine Gowing

Cafodd dyn o Wynedd, Clive Sharp, ei arestio, ac ym mis Ionawr eleni fe blediodd yn euog i'w lladd.

Ond aeth hynny ar ôl yr ymgyrch chwilio fwyaf erioed i Heddlu Gogledd Cymru.

Dechreuodd y chwilio am y fenyw 37 oed o Sir Offaly yng Ngweriniaeth Iwerddon drwy fynd â chrib fan drwy'r tiroedd a hen safleoedd diwydiannol o gwmpas Sir y Fflint.

Mewn pwll bas sy'n cael ei adnabod fel 'The Lum' yn ardal Sealand ar Lannau Dyfrdwy, fe ddaethon nhw o hyd i weddillion dynol ar Hydref 31.

Ddeuddydd yn ddiweddarach, fe alwodd plismon oedd ddim ar ddyletswydd y timau chwilio i Afon Dyfrdwy yn Higher Ferry ger Caer, ac yno fe ddaeth mwy o weddillion i'r amlwg.

Roedd y DNA ar y gweddillion yr un peth ag un Ms Gowing, a doedd dim amheuaeth ei bod wedi cael ei llofruddio.

"Fe fydd colled enfawr ar ei hôl," meddai'r prif filfeddyg yn Yr Wyddgrug lle'r oedd yn gweithio, Esmor Evans.

"Roedd yn berson annwyl iawn. Roedd ein cleientiaid i gyd yn hoff ohoni, ac roedd yn rhoi llawer o amser i gathod a chŵn yn enwedig.

"Roedd pawb oedd yn gadael y lle yn teimlo mai dim ond eu hanifail nhw oedd yn bwysig."

Pan na ymddangosodd Ms Gowing yn y gwaith ar Hydref 15, dechreuodd y pryderon am ei diogelwch

"Ar y dydd Llun, fe ddechreuon ni boeni amdani. Roedd un o'r nyrsys ac un o'r ysgrifenyddesau i fod i'w chyfarfod nos Sul, a gwnaeth hi ddim ymddangos yno chwaith.

"Roedd hi wedi gyrru hanner neges destun i un o'r nyrsys brynhawn Sadwrn, ac roedd hynny'n rhyfedd, ond wedyn doedd neb yn medru cael gafael arni ar y ffôn wedi hynny."

Dechreuodd yr ymchwiliad drwy astudio lluniau o gamerâu cylch cyfyng, ac fe'i gwelwyd yn gadael archfarchnad Asda yn Queensferry am 8:40pm ar y nos Wener.

Canolbwynt y chwilio i ddechrau oedd ei char Renault Clio, ac ar Hydref 18 daeth yr heddlu o hyd i'r car wedi ei losgi'n ulw ar safle hen chwarel yn Alltami, llai na dwy filltir i'i chartref yn Cae Isa.

Disgrifiad o’r llun,
Cartef Catherine Gowing; ei char ar gamera cylch cyfyng; y milfeddygfa lle'r oedd yn gweithio; cafodd ei gweld yn gadael Asda yn Queensferry a dyma'r llun ohoni ar gamera cylch cyfyng; yr heddlu yn lle cafodd ei gweddillion eu canfod

Fe lifodd y timau chwilio i'r ardal am fod gwaith yr hen chwarel yn ymestyn o Alltami am ffodd yr A55 - rhyw 160 erw o dir agored.

Treuliodd 40 o swyddogion arbenigol yr wythnosau canlynol yn chwilio'r ardal gyda chrib fan, a bu deifwyr yr heddlu yn chwilio mewn amryw byllau ar y safle a thu hwnt.

Cysylltiad clir

Ond cyn i'r chwilio ddechrau hyd yn oed, roedd yn amlwg mai achos o lofruddiaeth oedd hyn.

Wrth i'r apêl gyntaf am gymorth cael ei gyhoeddi, roedd yr heddlu eisoes wedi canolbwyntio ar un dyn - Clive Sharp.

Roedd wedi bod yn byw a gweithio yn ardal Bethesda o Wynedd pan ddiflannodd Ms Gowing, ond roedd ganddo gysylltiadau clir gydag ardal Sir y Fflint.

Roedd ei fam yn byw yn Seland lle ddaeth y gweddillion cyntaf i'r amlwg.

Ffynhonnell y llun, RTE
Disgrifiad o’r llun,
Daeth dros 300 o alarwyr i angladd Catherine Gowing

Cafodd ei arestio ar Hydref 17 - pum niwrnod wedi i Ms Gowing gael ei gweld am y tro diwethaf ger yr archfarchnad yn Queensferry, ac o fewn wythnos roedd wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth.

Mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar Ionawr 14, plediodd yn euog i lofruddio'r milfeddyg.

Cred ditectifs ei fod wedi ei lladd rhywdro rhwng y nos Wener pan gafodd ei gweld a'r dydd Sul, cyn gyrru ei char i'r hen chwarel.

Yn y llys ddydd Llun cafodd Sharp ei garcharu am oes a bydd rhaid iddo dreulio o leiaf 37 mlynedd yn y carchar.

Daeth dros 300 o bobl i angladd Catherine yn Kinnitty, Sir Offaly ar ddechrau mis Ionawr.

Dywedodd ei chwaer Emma wrth y galarwyr bod Catherine "y person agosaf at berffeithrwydd yr wyf wedi cael yr anrhydedd o'i hadnabod a'i charu".

Er gwaethaf dedfryd o garchar am oes i Sharp, mae'r dioddef yn parhau i deulu Catherine Gowing.

Dros bedwar mis wedi ei marwolaeth, mae'r heddlu yn dal i chwilio am weddill corff Catherine, ac yn sylweddoli ei bod hi'n bosib na ddown nhw fyth i'r amlwg.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol