Teulu yn annog adolygiad iechyd

  • Cyhoeddwyd
Deyan Deyanov in courtFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Deyan Deyanov, o Fwlgaria, yn dioddef o sgitsoffrenia paranoid

Mae teulu menyw a laddwyd mewn archfarchnad ar ynys Tenerife gan ddyn gydag afiechyd meddl wedi galw ar awdurdodau iechyd Cymru i gynnal adolygiad.

Cafodd Jennifer Mills-Westley ei llofruddio gan Deyan Deyanov ym mis Mai 2011 - cafodd Deyanov ei rhyddhau o Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn haf 2010.

Dywedodd merched Mrs Mills-Westley bod yr awdurdodau wedi methu â helpu Deyanov a bod angen dysgu gwersi.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu bod wedi cynowrthwyo'r heddlu, ond nad oedden nhw wedi cael cysylltiad â Deyanov ers Hydref 2010.

Credir bod Deyanov wedi bod yn ymweld â pherthnasau pan gafodd ei gadw yn yr ysbyty er ei les ei hun.

Mae'n wynebu rhwng 15 ac 20 mlynedd dan glo mewn uned seiciatryddol wedi i reithgor ei gael yn euog yn Santa Cruz ddydd Gwener.

Dienyddio

Clywodd y llys bod Ms Mills-Westley wedi cael ei thrywanu cyn cael ei dienyddio mewn archfarchnad yn Los Cristianos.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jennifer Mills-Westley wedi ymddeol i ynys Tenerife

Roedd Deyanov, o Fwlgaria, yn dioddef o sgitsoffrenia paranoid, a phan gafodd ei arestio hefyd wedi cyfadde' defnyddio cocên ac LSD.

Ar fore'r llofruddiaeth, cerddodd i mewn i siop arall o gofyn am gyllell fawr am ei fod yn bwriadu lladd rhywun.

Roedd yn adnabyddus i'r heddlu ar yr ynys, ac roedd wedi cael ei arestio bedair gwaith ers Ionawr 2011 am droseddau treisiol.

Cafodd gwys ei chyhoeddi i'w arestio dridiau yn unig cyn y llofruddiaeth, ond methodd plismyn yr ynys â dod o hyd iddo.

'Methiannau'

Wedi'r rheithfarn, dywedodd merched Ms Mills-Westley, Sarah a Sam, eu bod yn galw am ymchwiliad i'r gofal a gafodd Deyanov.

"Mae'r glir i ni bod cyfres o fethiannau wedi digwydd - hoffwn wneud cais bod y gofal sy'n cael ei gynnig i bobl fel Deyan Deyanov yn cael ei gymryd o ddifri. Mae'n ddyn ifanc sydd yn amlwg wedi cael ei adael i lawr gan nifer o awdurdodau yn y DU, yn Sbaen ac eraill mwy na thebyg."

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr mewn datganiad: "Gall y bwrdd gadarnhau eu bod wedi darparu cymorth i Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â pherson a gafodd ei gadw yn Ysbyty Glan Clwyd er ei les ei hun yn haf 2010.

"Nid yw'r bwrdd iechyd wedi cael cysylltiad pellach gyda'r cleient ers Hydref 2010."