Patholegydd yn rhoi tystiolaeth am anafiadau yn y llys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Yates wedi cyfaddef i'r drosedd o ddynladdiad ond mae'n gwadu llofruddio ei wraig

Dywedodd patholegydd y Swyddfa Gartref wrth Lys y Goron Caernarfon bod hi'n ymddangos bod dynes 49 oed wedi cael sawl ergyd i'w hwyneb a'i bod wedi cael ei thagu.

Mae John Yates, 58 oed o Warrington, wedi cyfadde' iddo ladd ei wraig, Barbara, ond yn gwadu llofruddiaeth.

Mi wnaeth o yrru i swyddfa'r heddlu yn Llanelwy ym mis Gorffennaf y llynedd efo corff ei wraig yn ei gar.

Dywedodd Dr Brian Rodgers wrth y llys na allai ddweud a gafodd Mrs Yates ei thagu cyn cael ei tharo neu ei tharo cyn cael ei thagu.

"Roedd 'na anafiadau cyson i'r pen a'r gwddw ond fe allai fod wedi digwydd yn gyflym iawn," meddai.

"Y tebygrwydd fyddwn i'n meddwl ydi bod y tagu wedi digwydd gyntaf ond does 'na ddim modd i mi brofi hynny.

"Beth bynnag fyddai'r drefn, fe fyddai wedi colli ymwybyddiaeth yn gyflym iawn."

Pwysau ar y gwddw

Aeth Dr Rodgers ymlaen i egluro y byddai'r fam i ddau o blant wedi gwaedu'n helaeth.

"Does 'na ddim tystiolaeth iddi ddefnyddio ei breichiau fel rhwystr," meddai wrth ateb cwestiwn gan Wyn Lloyd Jones, bargyfreithiwr yr erlyniad.

Eglurodd ei bod wedi ei gwisgo ond bod llystyfiant dros ei chorff oedd wedi ei orchuddio mewn tarpolin glas ac yng nghist y car.

"Roedd yn amlwg bod 'na bwysau wedi ei roi ar ei gwddw," meddai.

Fe gofnodwyd mai achos ei marwolaeth oedd ergyd sylweddol i'w phen, ei hwyneb ac anafiadau i'w gwddw.

Ychwanegodd Dr Rodgers y gallai ymgais am ymyrraeth rywiol a allai fod wedi arwain at gleisiau ond doedd o ddim wedi gallu profi hynny.

'Problemau iechyd meddwl'

Pan gafodd ei holi gan gyfreithiwr yr amddiffyniad, Stephen Riordan, dywedodd Dr Rodgers bod Mrs Yates yn gwisgo dillad isa'.

Yn gynharach ddydd Iau, clywodd y llys ddatganiad y Prif Arolygydd Darren Wareing.

Disgrifiodd weld car Peugeot coch o flaen gorsaf heddlu Llanelwy ar Orffennaf 18 2012.

Fe aeth Mr Yates ato gan ddweud ei fod wedi lladd ei wraig.

"Dwi wedi cael digon. Mae gen i broblemau iechyd meddwl, mae hi yng nghefn y car."

Fe wnaeth Mr Wareing arestio Mr Yates.

Mae Mr Yates yn cyfadde' cyhuddiad o ddynladdiad ac mae'r achos yn parhau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol