Ansicrwydd am ddyfodol Clwb Ifor Bach sy'n 30 oed eleni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Gwenfair Griffith

Fe all un o glybiau amlyca' Caerdydd gael ei werthu.

Mae Clwb Ifor Bach, sydd yng nghanol y ddinas, yn 30 oed eleni.

Ond mae'r ymddiriedolwyr yn rhybuddio os na ddaw pobl ymlaen i gynnal y lle fel canolfan Gymraeg, fe fydd yn cael ei werthu.

Yna byddai'r arian yn cael ei ddefnyddio i noddi gweithgareddau Cymraeg mewn mannau eraill yn y brifddinas.

"Ers blynyddoedd lawer, lle i bobl ifanc ddod ynghyd yn hwyr y nos ydi Clwb Ifor Bach wedi bod - mae hynny'n anochel oherwydd lleoliad a chymeriad yr adeilad," meddai Glyn Hughes, ysgrifennydd y Clwb.

Mwy o ddewis

"Ond yr un bobl sy'n gyfrifol am y lle yn awr a phan sefydlwyd ef, 30 mlynedd yn ôl, a 'dydi hynny ddim yn gwneud synnwyr o gwbl.

"Os ydi'r lle am barhau i weithio fel lle i bobl ifanc, mae'n rhaid cael pobl sy'n llawer nes at oed y gynulleidfa.

"Mae darparu ar gyfer cynulleidfa Gymraeg ifanc yn llawer anoddach erbyn hyn beth bynnag - er bod yna gymaint yn dod drwy'r gyfundrefn addysg Gymraeg, mae ganddynt beth wmbredd o ddewis o bethau i'w gwneud a llefydd i fynd iddynt yn Saesneg, ac mae disgwyl iddynt ddod ynghyd mewn lle Cymraeg yn unig achos mai Cymraeg ydi o ymhell iawn o fod yn ddigon."

Dywedodd ei fod yn derbyn y gallai Clwb Ifor Bach fod erbyn hyn yn rhy fawr ar gyfer y rhai sy'n chwilio am gwmni eu cyd-Gymry Cymraeg ond "bod rhaid llenwi lle o'r fath yn gyson os ydi o am barhau i sefyll ar ei draed".

"Os nad oes yna gynulleidfa Gymraeg i gael, mae'n rhaid cael cynulleidfa Saesneg. Felly dewis arall fyddai gwerthu'r lle er mwyn cynnal y gweithgareddau mewn lle neu lefydd eraill fyddai'n fwy addas ar gyfer maint y gynulleidfa Gymraeg," ychwanegodd.

Disgrifiad o’r llun,
Posib y gallai Clwb Ifor Bach gael ei werthu wedi 30 mlynedd

"Os na chawn ni - erbyn ein pen-blwydd yn 30 oed ar ddechrau Gorffennaf - gynigion addas ar gyfer y dyfodol gan bobl sydd yn benderfynol o gadw canolfan Gymraeg yn yr adeilad yma, efallai mai ei werthu o fyddai orau."

Cynnig

Fe gytunwyd ar y cynnig canlynol gan gyfarfod o bwyllgor y Clwb ar Chwefror 14 2013: "Wrth ystyried bwriad Ymddiriedolwyr ac Ysgrifennydd y Clwb i ymddeol o'u swyddi yn y Clwb yn ystod y flwyddyn sy'n dod, penderfyna'r Pwyllgor y dylid cyhoeddi ei fwriad o roi'r busnes ar werth oni bai eu bod yn derbyn cynigion boddhaol oddi wrth eraill a fyddai'n fodlon ac yn gymwys i ymgymryd â'r gwaith o gyflawni swyddogaeth y Clwb mewn ffordd foddhaol yn yr adeilad presennol.

"Os na dderbynnir unrhyw gynigion a ystyrir yn foddhaol gan y Pwyllgor bydd y busnes a'r adeilad yn cael eu rhoi ar werth yn dilyn 30fed pen-blwydd y Clwb ym mis Gorffennaf eleni."

Ac amcan y Clwb, fel y diffinnir ef erbyn hyn yw: "Cynorthwyo gyda chynnal, gwarchod a hyrwyddo iaith a diwylliant byw Cymru, a chodi bri'r iaith Gymraeg ymysg y boblogaeth yn gyffredinol, yn arbennig ymysg oedolion ieuainc a'r rhai sydd wedi dysgu'r Gymraeg fel ail iaith, a thrwy hynny roi anogaeth iddynt gadw gafael arni ac i ddewis ei defnyddio fel iaith lafar".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol