120 o swyddi yn y fantol

Cyhoeddwyd

Mae ansicrwydd am ddyfodol 120 o swyddi mewn ffatri ffenestri plastig Cambrian Windows yn Sir Benfro.

Mae cwmni UK Window Group yn bwriadu cau eu safle 110,000 troedfedd sgwâr yn Noc Penfro gan fod llai o alw am eu cynnyrch.

Mae cyfnod o ymgynghori 90 diwrnod wedi dechrau.

Ar wefan Cambrian Windows, mae hanes cwmni sydd wedi tyfu'n aruthrol ers ei sefydlu ym 1988 gyda ffatri fawr gymharol newydd a'r gallu i gynhyrchu 10,000 o fframiau ffenestri a drysau uPVC bob wythnos.

Maen nhw'n honni bod y trydydd cyflogwr mwya' yn Sir Benfro.

Ond yn ôl llefarydd ar ran UK Window Group, mae'r galw am ffenestri plastig yn y DU wedi haneru er 2007.

Fe wnaeth yr Aelod Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas o Blaid Cymru, ddatgan ei siom o glywed y newyddion, gan sôn am yr "...ergyd i economi eitha' bregus y gorllewin".

Mae Mr Thomas wedi gofyn i gael cyfeirio cwestiwn brys yn y Siambr ddydd Mercher ynglŷn â'r sefyllfa at y Gweinidog Busnes Edwina Hart.