Morglawdd yn 'niweidiol' i economi Cymru yn ôl Maer Bryste

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eye on Wales
Disgrifiad o’r llun, Dywed cefngowyr y morglawdd y bydda'in creu 5% o ynni'r DU

Fe fyddai morglawdd newydd ar draws Môr Hafren yn niweidio economi Cymru, yn ôl Maer Bryste.

Dywedodd George Ferguson y byddai'r morglawdd yn cael effaith niweidiol petai masnach ym mhorthladd Avonmouth yn cael ei effeithio o ganlyniad i'r cynllun arfaethedig gwerth £30 biliwn.

Mae o hefyd yn gwrthwynebu'r cynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i brynu Maes Awyr Caerdydd.

Mae ymgyrchwyr ar gyfer y morglawdd yn dweud y gallai ddarparu 5% o drydan y DU a chreu miloedd o swyddi.

Wrth gael ei holi ar raglen Sunday Politics y BBC dywedodd Mr Ferguson ei fod yn bryderus y byddai'r morglawdd yn atal neu yn arfau llongau rhag mynd i mewn i Avonmouth.

"Dwi'n credu ei fod er lles yr ardal gyfan bod 'na borthladd llwyddiannus ym Môr Hafren ac mae Avonmouth yn borthladd llwyddiannus," meddai.

"Os fydd masnach y porthladd yn cael ei effeithio yna fe fydd yn cael effaith arno ni i gyd."

Allforio technoleg

Dywedodd y maer, a gafodd ei ethol ym mis Tachwedd, nad ydi o'n gweld fawr o werth economaidd nac amgylcheddol o'r morglawdd.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Ychydig i fudd economaidd neu amgylcheddol fydd y morglawdd yn ei ddenu yn ôl Maes Bryste George Ferguson

"Dwi'n credu bod 'na ffyrdd gwell o ddefnyddio'r llanw a ffyrdd eraill o bŵer o Fôr Hafren," meddai.

"Mae 'na ffyrdd gwell hefyd o ran technoleg. Fe allwn ni ddatblygu technoleg o fewn yr ardal a all gael ei allforio i weddill y byd."

Fe ychwanegodd Mr Ferguson bod na golli cyfle am nad oes modd allforio morglawdd a bod angen trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a chynghorau ynglŷn â chydweithio yn y dyfodol.

Dywedodd Yr Athro Brian Morgan, aelod o fwrdd rhanbarthol Pŵer Hafren - y cwmni tu ôl i'r cynllun - bod sylwadau Mr Ferguson yn "afresymol".

"Mae Cymru angen y rhwydwaith a'r buddsoddiad. Mae'n gyfle gwych.

"Fe fydd yn atyniad i dwristiaid a bydd swyddi yn cael eu creu."

Cwestiynau

Dywedodd AS De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, wrth y rhaglen fod ganddo feddwl agored am y morglawdd.

"Yn amlwg mae newid hinsawdd yn her yn ogystal â'n hanghenion ynni yn y dyfodol.

"Ond mae 'na lot o gwestiynau sydd ddim wedi cael ei hateb o ran y morglawdd, yn nhermau peirianwaith a'r effaith ar y porthladdoedd.

"Mae angen atebion cyn symud y drafodaeth ymhellach ymlaen."

Ychwanegodd Alun Cairns, AS Bro Morgannwg y byddai'r gwaith yn golygu strwythur ffordd enfawr drwy ei etholaeth ac is-orsaf yn Y Barri.

"Mae'r rhain yn bwyntiau pwysig iawn.

"Wyddon ni ddim a yw'r arian ar gael, pa mor hir fydd hyn yn ei gymryd.

"Allwn ni ddim ei wrthwynebu'n gyfan gwbl, mae angen edrych arno yn fanylach."

Straeon perthnasol