Ailgynnau ail ffwrnais Tata ym Mhort Talbot

Cyhoeddwyd
disgrifiadMae cwmni dur Tata wedi dechrau defnyddio ei ffwrnais newydd ym Mhort Talbot.

Mae cwmni Tata wedi dechrau defnyddio'r ffwrnais newydd yng ngwaith dur Port Talbot.

Roedd y prosiect i ailadeiladu un o'r ddwy ffwrnais ar y safle wedi costio £185 miliwn.

Yn ôl y cwmni, bydd y ffwrnais yn fwy effeithlon ac yn golygu bod yn fwy hyblyg wrth ddiwallu anghenion cwsmeriaid yn y DU a gweddill Ewrop.

Mae profion cynnar wedi'u cynnal ar Ffwrnais Rhif 4 dros y dyddiau diwetha' ac mae disgwyl y bydd hi'n gweithio'n llawn cyn diwedd yr wythnos.

Bydd yr haearn tawdd o'r ffwrnais yn cael ei droi'n ddur ar gyfer y diwydiannau adeiladu, ceir, codi a chloddio, offer domestig a phecynnu.

Mae'n amser anodd i'r diwydiant dur ar hyn o bryd ac mae'r safle ym Mhort Talbot yng nghanol y cyfnod mwya' o ddiswyddiadau mewn dros 20 mlynedd.

Bydd y ffwrnais newydd yn golygu cynhyrchu dwywaith gymaint o ddur - dros bedair miliwn tunnell bob blwyddyn.

'Pob tywydd'

Dywedodd Karl Köhler, prif weithredwr Tata yn Ewrop: "Mae'r gwaith adeiladu wedi bod yn fuddsoddiad pwysig iawn, yn rhan o'n strategaeth i fod yn gystadleuol yn y tymor hir yn y DU, Ewrop ac ar draws y byd.

"Bydd effeithlonrwydd a chynaliadwyedd y ffwrnais newydd yn cyfrannu'n helaeth at ein hymdrechion i greu cwmni Ewropeaidd sy'n gallu gweithio ym mhob tywydd."

Dywedodd y cwmni eu bod wedi manteisio ar "gyfnod tawel" yn y farchnad ddur er mwyn cwblhau'r prosiect.

"Bydd aildanio'r ffwrnais yn ein helpu i wella'n perfformiad o ran darpariaeth i'n cwsmeriaid ond byddwn yn parhau i reoli'n allbwn i gydfynd â gofynion y farchnad," ychwanegodd Mr Köhler.

Cafodd Ffwrnais Rhif 4 ei dadgomisiynu fis Gorffennaf y llynedd cyn cael ei hailadeiladu'n llwyr, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddara'.

'Balchder a gobaith'

Y nod oedd creu ffwrnais "gyda'r fwya' effeithlon yn y byd" o ran safonau diogelwch a defnydd o ynni.

Bydd y cynllun yn elwa ar brosiect ynni newydd ar y safle ym Mhort Talbot fydd yn arbed 10 megawat o ynni - digon i gyflenwi 20,000 o gartrefi.

Dywedodd Michael Leahy, Ysgrifennydd Cyffredinol undeb Community a Chadeirydd pwyllgor dur yr undebau llafur yn y DU: "Mae'n destun balchder a gobaith i ddyfodol y diwydiant dur yn y DU fod y prosiect wedi'i gwblhau. Roedd prosiect y ffwrnais wedi creu nifer o swyddi i gwmnïau adeiladu lleol, gan roi hwb i economi de Cymru ar amser anodd.

"Yn y tymor hir, bydd y ffwrnais yn ddechrau cyfnod newydd i ddiwydiant cynhyrchu dur adnewyddol yn y DU."

Mae'r Aelod Seneddol Llafur dros Aberafan, Dr Hywel Francis, wedi croesawu'r ffaith fod y ffwrnais newydd wedi dechrau gweithio.

Dywedodd ei fod yn "arwydd clir gan Tata fod ganddynt ffydd yn nyfodol y safle."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol