Protest yn erbyn tyllu am lo yng Nghwm Tawe

  • Cyhoeddwyd
Panteg
Disgrifiad o’r llun,
Effeithiau'r tirlithriad ym Mhanteg

Mae protestwyr yn gwrthwynebu cynllun i dyllu am lo yng Nghwm Tawe am eu bod yn poeni am dirlithriad.

Roedd wyth aelod o fudiad Tegwch y tu allan i swyddfeydd Castell-nedd Port Talbot ddydd Llun.

Eisoes mae cynlluniau wedi eu cyflwyno i dyllu ym Mynydd Allt y grug lle oedd tirlithriad ychydig cyn y Nadolig.

Gofynnwyd i'r cwmni, Western Carbons, am eu sylwadau.

Mae'r cyngor wedi dweud y byddan nhw'n gwrando ar bryderon cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Ar Ragfyr 22 llithrodd miloedd o dunelli o bridd ar ffordd yn ardal Pant-teg oherwydd glaw.

Bu'n rhaid i drigolion adael 11 o dai yn ystod gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y pwyllgor gweithredu Emyr Wyn Williams: "Rydyn ni wedi cyflwyno deiseb â 178 o enwau arni i'r cyngor a bydd mwy o enwau'n cael eu cyflwyno.

'Ffrwydron'

"Mae'r pwll yn mynd i greu pump o swyddi ... fe fyddan nhw'n defnyddio ffrwydron a dyw'r mynydd ddim yn sefydlog."

Dywedodd eu bod yn gofidio am Aberfan arall. "Bydd y pwll uwchben ysgol lle mae 100 o ddisgyblion."

Mae llefarydd ar ran y cyngor wedi dweud: "Rydyn ni wedi derbyn cais cynllunio oherwydd bwriad i dyllu gwythien ym Mhen y darren, Godre'r graig."

Roedd y cais o dan ystyriaeth o hyd, meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol