Cei Connah yn apelio yn erbyn colli pwynt

Cyhoeddwyd

Mae Clwb Pêl-Droed Cei Connah wedi apelio'n swyddogol yn erbyn y penderfyniad i ddiddymu pwynt oddi arnyn nhw.

Daw hyn wedi i banel disgyblu Cymdeithas Bêl-Droed Cymru eu dyfarnu'n euog o chwarae chwaraewr anghymwys.

Derbyniodd y clwb ddirwy o £250 hefyd am adael i Lee Davey ddod ymlaen fel eilydd mewn gêm Uwch-Gynghrair.

Roedd Davey wedi chwarae'n flaenorol i Fae Colwyn a Chonwy yn y tymor a does 'na ddim hawl chwarae i dri thîm mewn un tymor.

Honiad Cei Connah ydi bod problem gyda bas data cofrestru'r Gymdeithas.

"Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghydfod a allai fod wedi ei achosi wrth i nid gyflwyno ein hawl i apelio," meddai datganiad y clwb.

"Rydym yn credu ein bod yn ddieuog o'r cyhuddiad yn ein herbyn gan y Gymdeithas sy'n erlynydd ac yn rheithgor.

"Os nad oes modd ymddiried ym mas data'r gymdeithas.....sut mae clybiau i fod i warchod eu hunain?"

'Gostwng'

Llwyddodd clwb Mark McGregor i orffen yn y chweched safle cyn i'r gynghrair rannu wedi buddugoliaeth o 6-3 yn erbyn Y Bala.

Petai'r apêl yn methu fe fyddai'n golygu y byddai'r clwb yn gostwng i'r seithfed safle ac i ail hanner y gynghrair.

Mewn datganiad dywedodd y Gymdeithas: "Mae CBDC newydd dderbyn cadarnhad (Dydd Llun) bod Gap Cei Connah yn apelio yn erbyn y penderfyniad i dynnu pwynt cynghrair oddi arnyn nhw.

"Bydd Panel Apêl gyda Chadeirydd annibynnol (nid o GBDC) yn cael ei benodi a bydd rhai o uwch swyddogion y Gymdeithas hefyd yn aelodau'r panel.

"Ni fydd yr aelodau hyn wedi bod yn rhan o'r Panel Disgyblu gwreiddiol benderfynodd gosbi Gap wythnos i ddydd Gwener diwethaf.

"Mae Adran Ddisgyblaeth CBDC yn berffaith ymwybodol o bwysigrwydd y sefyllfa hon a byddant yn gweithredu'n broffesiynol ac effeithlon yn ôl eu harfer er mwyn datrys y sefyllfa hon cyn gynted ag y bo modd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol