Bandstand newydd i Aberystwyth gam yn agosach

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Bandstand wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau ers iddo gael ei agor yn 1935

Mae cynllun i greu adeilad newydd yn Aberystwyth gam yn agosach ar ôl i £1.5 miliwn gael ei glustnodi ar gyfer y prosiect.

Fel rhan o'r gwaith sy'n parhau i fynd rhagddo i adfywio'r dref, cytunwyd ar gynnig ar gyfer adeilad newydd i'r Bandstand a allai fod yn ei le o fewn ychydig flynyddoedd.

Mewn cyfarfod diweddar o Fwrdd Partneriaeth Adfywio Ardal Aberystwyth cytunwyd mewn egwyddor i roi cefnogaeth o £1.5 miliwn i ddatblygu'r adeilad.

Cafodd gwaith gwella pellach ar y Promenâd ei hun ei gymeradwyo hefyd, a bydd y gwaith hwnnw wedi'i wneud cyn dechrau'r tymor twristiaeth yn 2013.

Adeilad deulawr

Mae'r Bandstand yn adeilad amlwg ar lan môr Aberystwyth a daeth pwysigrwydd yr adeilad i bobl leol yn amlwg wedi ymgynghoriad cyhoeddus.

Cafodd y Bandstand presennol ei agor ar ddiwrnod dathlu Jiwbilî Arian Brenin Siôr V ar Fai 6 1935 ac mae wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau gwahanol dros y 78 mlynedd ddiwethaf.

Mae'r cynllun a gaiff ei ffafrio yn adeilad deulawr sy'n cynnwys gofod perfformio a lle gweini bwyd.

Croesawodd y Gweinidog Treftadaeth, Huw Lewis, y cynigion.

"Mae pwysigrwydd promenâd Aberystwyth wedi ei amlygu yn y gorffennol fel ffactor allweddol yn adfywiad y dref," meddai.

"Mae gwaith eisoes wedi ei wneud i wella ei ddiwyg drwy gyflwyno celfi newydd a gwaith llenyddol ond y Bandstand, heb os, yw'r nodwedd fwyaf amlwg."

Amcangyfrifir y bydd cyfanswm cost y prosiect oddeutu £1.5 miliwn ac mae'r Bwrdd Partneriaeth wedi rhoi sêl bendith ar ran gyntaf y prosiect fydd yn cynnwys archwiliadau cychwynnol, costau cynllunio a ffioedd proffesiynol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth, ac arweinydd Cyngor Ceredigion: "Mae'r prosiect hwn yn hynod bwysig ac o safbwynt cynllunio mae'n gyffrous iawn i ni.

"Roedd yr ymateb cyhoeddus i'r ymgynghoriad yn cefnogi'n teimladau fod y Bandstand yn adeilad pwysig yn lleol all gyfrannu at adfywio, nid yn unig ardal y promenâd, ond y dref gyfan."

Yn ogystal caiff y chwe chafn blodau mawr ar hyd y promenâd, sydd yn rhan o Lwybr Arfordirol Cymru, eu hadnewyddu yn ystod y misoedd nesaf mewn pryd ar gyfer tymor twristiaeth 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol