Kirsty Williams yn son am bwysau ar Ysbyty Nevill Hall

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Bwrdd Iechyd eu bod hefyd wedi darparu mwy o wlâu a chyflogi mwy o staff.

Dywed arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru ei bod yn poeni y gallai sefyllfa fel Ysbyty Stafford ddigwydd yng Nghymru oherwydd y pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd.

Gwnaeth Kirsty Williams ei sylw ar ôl iddi hi ac aelodau o'i theulu ymweld ag uned frys Ysbyty Neville Hall yn y Fenni.

Dywedodd Ms Williams wrth raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales nad oedd y Gwasanaeth iechyd yn ymdopi er gwaethaf ymdrechion y staff.

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevanyn yn cydnabod ei bod hi'n hynod o brysur yno ar y noson dan sylw.

Dywedodd llefarydd eu bod hefyd wedi darparu mwy o wlâu a chyflogi mwy o staff.

Cyngor meddygol

"Roedd yna staff yn gweithio oriau ychwanegol ym mhell ar ôl i'w shifft ddod i ben, oherwydd prinder nyrsys a doctoriaid,"

"Roedd yn rhaid i gleifion aros amser hir dros ben ac yn y diwedd roedd cleifion yn gadael yr ysbyty yn groes i gyngor meddygol oherwydd nad oedd yna wlâu ar eu cyfer.

Dywedodd Ms Williams fod un dyn wedi aros dros saith awr er mwyn cael diagnosis o'i gyflwr.

Arwyddo

Yn y diwedd, meddai dywedodd nad oedd yn gallu aros ddim mwy, a phan ofynnodd pryd y byddai'n gallu gweld doctor, doedd y nyrs yn methu a rhoi ateb.

Soniodd am glaf arall oedd wedi cael gwybod bod yn rhaid iddi aros y nos er mwyn i feddygon gadw llygaid arni.

Ond doedd yna ddim gwely ar ei chyfer ac fe'i cynghorwyd i i fynd i'r ystafell aros.

Pan soniodd am adael dywedwyd y byddai'n rhaid iddi arwyddo dogfen yn dweud ei bod yn gwneud hynny yn groes i gyngor staff a'r warden.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Kirsty Williams ymweld ag uned frys Ysbyty Neville Hall

"Roedd pawb oedd yn yr uned wedi eu hanfon yno gan feddyg teulu, doedd yna neb yna nad oedd angen bod yna."

Roedd hi o'r farn nad oedd yr ysbyty yn ymdopi.

Dywedodd y gallai sefyllfa fel ysbyty Stafford godi yng Nghymru a bod angen bod yn agored a gonest, a chyfaddef y gallai ddigwydd.

Yr wythnos diwethaf cyhoeddwyd adroddiad i fethiannau yn ysbyty Stafford.

Y gred yw bod cannoedd o bobl wedi marw'n ddiangen yn yr ysbyty yn sgil eu triniaeth rhwng 2005 a 2008.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan eu bod yn cydnabod pryderon gafodd eu codi gan Ms Williams, a'u bod wedi ymateb yn llawn mewn llythyr iddi yr wythnos diwethaf.

Dywedodd fod gofal cleifion yn flaenoriaeth a'u bod yn hyderus nad oeddynt wedi cyfaddawdu o safbwynt iechyd cleifion ar ddydd Llun Chwefror 2.

Roedd y datganid yn cydnabod fod yr ysbyty yn brysur a bod yr ysbyty ynghyd ag ysbytai eraill yng Nghymru wedi gweld prysurdeb yn ystod y misoedd diwethaf oedd yn ddigynsail.

Er hynny, maen nhw'n ffyddiog eu bod yn parhau i ddarparu gofal diogel i bobl leol.

Ychwanegodd eu bod wedi darparu mwy o wlâu a chyflogi staff ychwanegol o ganlyniad i'r prysurdeb a'r pwysau ar y gwasanaethau.

Deywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru na fyddant yn gwneud sylw ar y pwnc gan eu bod o'r farn ei fod yn fater i'r bwrdd iechyd lleol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol