Celwydd: Gwahardd dynes 31 oed rhag dysgu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Kelly Baker ddedfryd o garchar gohiriedig y llynedd am dwyllo

Mae enw dynes 31 oed o ardal Caerffili wedi cael ei gymryd oddi ar restr dysgu ar ôl iddi dwyllo er mwyn bod yn absennol o'i gwaith.

Clywodd gwrandawiad tribiwnlys yng Nghaerdydd fod Kelly Baker hefyd wedi dweud celwyddau fod plentyn ifanc yn marw o ganser er mwyn bod yn absennol.

Fe wnaeth Barker dderbyn tal llawn am dros flwyddyn ar ôl creu stori am ddioddefaint y plentyn.

Clywodd y gwrandawiad fod y celwydd wedi golygu cost o dros £100,000 i'r awdurdod lleol, gan gynnwys y gost o gyflogi athrawon cyflenwi.

Fe wnaeth y tribiwnlys wrando ar dystiolaeth fod y ddynes wedi ffonio'r ysgol i ddweud nad oedd yn gallu wynebu dysgu dosbarth oherwydd bod y plentyn wedi mynd i goma.

Fe wnaeth Baker greu tystysgrifau meddygol ffug ar ei chyfrifiadur, ond daeth y celwyddau i'r amlwg wrth i'r prifathro geisio ymweld â'r plentyn yn yr ysbyty er mwyn cyflwyno cerdyn 'gwella'n fuan'.

Gwahardd rhag dysgu

Fe gafodd Baker ei hatal o'i swydd £30,000 yn ysgol gynradd Cwmcarn, ger Casnewydd.

Mewn gwrandawiad llys blaenorol roedd Baker wedi derbyn carchar gohiriedig o chwe mis ar ôl pledio'n euog i dwyll.

Hefyd cafodd Baker o Faesycwmer orchymyn i wneud 240 awr o waith gwirfoddol a chael ei rhoi dan oruchwyliaeth am 18 mis.

Nawr mae Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru wedi ei gwahardd rhag dysgu am bedair blynedd.

Yn ôl y gwrandawiad ni chaiff wneud cais i gael ei hail gofrestru tan 2017, a does yna ddim sicrwydd wedyn y bydd hynny yn cael ei ganiatáu.